DERGİ
odaklı
(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 17.08.2020 - 12:14, Güncelleme: 17.08.2020 - 12:21

2021 Yılı YEKDEM Başvuruları Alınmaya Başlandı

 

2021 Yılı YEKDEM Başvuruları Alınmaya Başlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı YEKDEM başvurularının alınmaya başladığını ve başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı YEKDEM başvurularının alınmaya başladığını ve başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını açıkladı.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. YEKDEM Yönetmeliğinin 5. maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenliyor.   YEKDEM Yönetmeliğinin 5. ve devamı maddeleri uyarınca 2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle) tarihi sonuna kadar Kuruma başvurmaları gerektiği ifade edildi. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca YEKDEM başvurularının Kurum tarafından elektronik ortamda alındığı belirtildi.   YEKDEM Yönetmeliğinin 5. ve devamı maddeleri uyarınca 2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle) tarihi sonuna kadar Kuruma başvurmaları gerektiği ifade edildi. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca YEKDEM başvurularının Kurum tarafından elektronik ortamda alındığının da altı çizildi. Bu sebeple üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin YEKDEM başvurularını muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecekleri kaydedildi. Bu doğrultuda muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi bulunmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin Elektronik Başvuru Yetkilisine İlişkin Dilekçeler formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerektiği belirtildi. Söz konusu yetki belgelerinin Kurum tarafından inceleneceği ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamaların yapılacağı bilgisi verildi. Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumlu olduğu da hatırlatıldı. Başvuru yapacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını aynı dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmalarının büyük önem arz ettiği de vurgulandı. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ile ilgili oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususuna dikkat edilmesi gerektiği de aktarıldı.   YEKDEM başvuruları kapsamında daha önce Kuruma yetki belgeleri sunulan yetkililerin değiştirilmek istenmesi veya bu yetkililerinin yetki sürelerinin sona ermesi durumunda ise, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni yetki belgelerinin yukarıda belirtildiği şekilde Kuruma sunulması gerektiği ifade edildi. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin, başvuru sistemi içindeki “Yetkilerim” bölümünden hangi üretim lisansları için ne kadar süreyle yetkili olduklarını görebildiği de hatırlatıldı.   YEKDEM başvurularının elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu nun incelenmesi, akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Başvuruların, ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacağı, elden veya posta yoluyla yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı vurgulandı.   2021 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait formatın 23/07/2020 tarihli ve 31203 sayılı Kurul Kararıyla belirlendiği, 4/08/2020 tarihli ve 31203 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı anımsatıldı. YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekiyor. Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecek. Başvuru ekranında; başvuru dilekçesinin imzalanması halinde “İmzalandı”, ilgili uzmana sevki gerçekleştiğinde “İşlemde” ve Kurul Kararı ile Nihai YEK Listesi’nin onaylanması durumunda “Onaylandı” ibareleri yer alacak. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecekken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacak. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekiyor.   YEKDEM başvuruları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenecek. YEKDEM’den 2021 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin; 1 Kasım 2010 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması, Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması gerekiyor.   YEKDEM başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin hazırlanan geçici kabul tutanaklarının kapak sayfasının ve mahallin en büyük mülki amire sunulan nüshasının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekiyor. Bahse konu kapak sayfası ve mahallin en büyük mülki amirine sunulan nüshaya ilişkin Örnek Geçici Kabul Tutanağı Belgesi nde yer almatadır.   2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak amacıyla 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEKDEM başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar Kuruma yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.   YEKDEM ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0 72/elektrikyekdem adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer alıyor. Kurumun açıklamasında son olarak; YEKDEM ile alakalı EPDK tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacağı, YEKDEM Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5. maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenlerin değerlendirmeye alınacağı bilgisi verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı YEKDEM başvurularının alınmaya başladığını ve başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı YEKDEM başvurularının alınmaya başladığını ve başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını açıkladı.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. YEKDEM Yönetmeliğinin 5. maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenliyor.

 

YEKDEM Yönetmeliğinin 5. ve devamı maddeleri uyarınca 2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle) tarihi sonuna kadar Kuruma başvurmaları gerektiği ifade edildi. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca YEKDEM başvurularının Kurum tarafından elektronik ortamda alındığı belirtildi.

 

YEKDEM Yönetmeliğinin 5. ve devamı maddeleri uyarınca 2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle) tarihi sonuna kadar Kuruma başvurmaları gerektiği ifade edildi. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca YEKDEM başvurularının Kurum tarafından elektronik ortamda alındığının da altı çizildi. Bu sebeple üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin YEKDEM başvurularını muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecekleri kaydedildi. Bu doğrultuda muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi bulunmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin Elektronik Başvuru Yetkilisine İlişkin Dilekçeler formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerektiği belirtildi. Söz konusu yetki belgelerinin Kurum tarafından inceleneceği ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamaların yapılacağı bilgisi verildi. Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumlu olduğu da hatırlatıldı. Başvuru yapacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını aynı dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmalarının büyük önem arz ettiği de vurgulandı. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ile ilgili oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususuna dikkat edilmesi gerektiği de aktarıldı.

 

YEKDEM başvuruları kapsamında daha önce Kuruma yetki belgeleri sunulan yetkililerin değiştirilmek istenmesi veya bu yetkililerinin yetki sürelerinin sona ermesi durumunda ise, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni yetki belgelerinin yukarıda belirtildiği şekilde Kuruma sunulması gerektiği ifade edildi. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin, başvuru sistemi içindeki “Yetkilerim” bölümünden hangi üretim lisansları için ne kadar süreyle yetkili olduklarını görebildiği de hatırlatıldı.

 

YEKDEM başvurularının elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu nun incelenmesi, akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Başvuruların, ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacağı, elden veya posta yoluyla yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağı vurgulandı.

 

2021 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait formatın 23/07/2020 tarihli ve 31203 sayılı Kurul Kararıyla belirlendiği, 4/08/2020 tarihli ve 31203 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı anımsatıldı. YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekiyor. Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecek. Başvuru ekranında; başvuru dilekçesinin imzalanması halinde “İmzalandı”, ilgili uzmana sevki gerçekleştiğinde “İşlemde” ve Kurul Kararı ile Nihai YEK Listesi’nin onaylanması durumunda “Onaylandı” ibareleri yer alacak. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecekken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacak. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekiyor.

 

YEKDEM başvuruları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenecek.

YEKDEM’den 2021 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

  • 1 Kasım 2010 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması gerekiyor.

 

YEKDEM başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin hazırlanan geçici kabul tutanaklarının kapak sayfasının ve mahallin en büyük mülki amire sunulan nüshasının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekiyor. Bahse konu kapak sayfası ve mahallin en büyük mülki amirine sunulan nüshaya ilişkin Örnek Geçici Kabul Tutanağı Belgesi nde yer almatadır.

 

2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak amacıyla 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEKDEM başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar Kuruma yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.

 

YEKDEM ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0 72/elektrikyekdem adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer alıyor. Kurumun açıklamasında son olarak; YEKDEM ile alakalı EPDK tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacağı, YEKDEM Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5. maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenlerin değerlendirmeye alınacağı bilgisi verildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.