GÜNCEL (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 11.05.2020 - 13:48, Güncelleme: 11.05.2020 - 13:48

“Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir”

 

“Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı. “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabaların artarak devam ettiği belirtilen “2019-2023 Stratejik Plan”da, enerji talebini karşılamak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar açısından yüksek potansiyele sahip olunması ve bu yüksek potansiyelin ortaya çıkarılması, desteklenmesi gerektiği vurgulandı.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019-2023 Stratejik Planın, Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejisi çerçevesinde tarafların görüşlerini yansıttığını, güncel gelişmelerin dikkate alınarak ve geleceğe yönelik konuları farklı açılardan değerlendirilerek ele alındığını belirtti.   2019-2023 Stratejik Plan yer alan açıklamasında Dönmez, “Dünyamız, enerji sektörünün oldukça dinamik olduğu bir dönemden geçmektedir. Bu dönem içerisinde enerji, toplumun refah seviyesine ve ülkelerin kalkınmasına doğrudan etki eden önemli bir unsur olarak yer almaktadır.   Bu nedenle; çevreci, güvenli, yeterli miktarda ve katlanılabilir maliyetli enerji arzı sağlamak, ekonomik ve sosyal hayatın temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile büyümekte olan ülkemizde enerji talebi sürekli artış göstermektedir.   Bu enerji talebini karşılamak üzere, “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejimiz doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabalarımız artarak devam etmektedir.   Bakanlığımız, kendisiyle birlikte enerji ve tabii kaynaklar sektörümüzü de geleceğe hazırlayacak dönüşümün adımlarını atmaya devam ederken, 2019-2023 Stratejik Planımız, Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejisi çerçevesinde tarafların görüşlerini yansıtan, güncel gelişmeleri dikkate alan ve geleceğe yönelik konuları farklı açılardan değerlendiren bir yapıda ele alınmıştır.   Emtia piyasalarında öngörülebilirliğin azaldığı ve küresel jeopolitik belirsizliklerin yükseldiği bir ortamda, Bakanlığımız sahip olduğu bilgi ve tecrübesiyle gelecek beş yıl boyunca bu belirsizlikleri yönetecek bir Stratejik Plan hazırlamaya çalışmıştır. Stratejimizde finansal sürdürülebilirlik çok önemli bir yer tutmakta olup, bu sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için öngörülebilir politik çerçeve sunulmuş ve katılımcılık, tarafların farklı görüşlerini uzlaştıracak araçlarımızdan biri olarak belirlenmiştir.   Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının, kuruluşunun yüzüncü yılında ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak, hayata geçen yeni yönetim sistemiyle, daha hızlı ve etkin şekilde işleyişi sağlayarak kamu hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracak, tarafların kamu hizmetlerinden memnuniyetini üst seviyeye taşıyacak, yerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretime yönelik politikaları hızlı bir biçimde hayata geçirilmesini sağlayacak, sektörün ve tüketicilerin konumunu güçlendirecek şekilde oluşturulmasına gayret gösterilmiştir.   Stratejik Plan hazırlık sürecinde sundukları katkıdan dolayı Bakanlığımız bünyesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve enerji ve tabii kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederek ‘2019-2023 Stratejik Planı’mızın Bakanlığımıza, sektörlerimize, tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”dedi.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nda 7 amaç, 31 hedef belirlenerek ve bu hedeflere ilişkin 113 performans göstergesi oluşturularak altı aylık periyotlarla izleme ve yıllık periyotlarla değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi tasarlandı.   Sürdürülebilir enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının yüzde 59’dan yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi, Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dâhil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmesi, doğalgaz ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülmesi gibi hedefler belirlendi.   Söz konusu plana göre 2023 yılında güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücün 10 bin MW, rüzgâr enerjisine dayalı elektrik kurulu gücün 11 bin 883 MW, hidroelektrik enerjiye dayalı elektrik kurulu gücün 32 bin 37 MW, jeotermal enerji ve biyokütle (biyogaz dâhil) enerjisine dayalı elektrik kurulu gücün 2 bin 884 MW ve yerli kömüre dayalı elektrik kurulu gücün ise 14 bin 664 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir.   2019 yılında toplam doğalgaz yer altı depolama kapasitesi 3.44 milyar metreküp iken 2023 yılında 10 milyar metreküpe çıkarılacak.   2023 yılında Akdeniz ve Karadeniz’de kamu tarafından 77.987 kilometrekareye 3B (üç boyutlu) sismik arama ile 28 sondaj yapılacak.   Enerji verimliliğini önceliklendirmek ve artırmak amacıyla, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmesi, elektrik ve doğalgazda talep tarafı katılımı uygulamasına yönelik piyasa altyapısı oluşturulması, enerji verimliliğine yönelik kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalar yapılması ve elektrikli araçlara yönelik enerji sistemi planlanması yapılması gibi hedefler yeraldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı. “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabaların artarak devam ettiği belirtilen “2019-2023 Stratejik Plan”da, enerji talebini karşılamak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar açısından yüksek potansiyele sahip olunması ve bu yüksek potansiyelin ortaya çıkarılması, desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019-2023 Stratejik Planın, Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejisi çerçevesinde tarafların görüşlerini yansıttığını, güncel gelişmelerin dikkate alınarak ve geleceğe yönelik konuları farklı açılardan değerlendirilerek ele alındığını belirtti.

 

2019-2023 Stratejik Plan yer alan açıklamasında Dönmez, “Dünyamız, enerji sektörünün oldukça dinamik olduğu bir dönemden geçmektedir. Bu dönem içerisinde enerji, toplumun refah seviyesine ve ülkelerin kalkınmasına doğrudan etki eden önemli bir unsur olarak yer almaktadır.

 

Bu nedenle; çevreci, güvenli, yeterli miktarda ve katlanılabilir maliyetli enerji arzı sağlamak, ekonomik ve sosyal hayatın temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile büyümekte olan ülkemizde enerji talebi sürekli artış göstermektedir.

 

Bu enerji talebini karşılamak üzere, “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejimiz doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabalarımız artarak devam etmektedir.

 

Bakanlığımız, kendisiyle birlikte enerji ve tabii kaynaklar sektörümüzü de geleceğe hazırlayacak dönüşümün adımlarını atmaya devam ederken, 2019-2023 Stratejik Planımız, Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejisi çerçevesinde tarafların görüşlerini yansıtan, güncel gelişmeleri dikkate alan ve geleceğe yönelik konuları farklı açılardan değerlendiren bir yapıda ele alınmıştır.

 

Emtia piyasalarında öngörülebilirliğin azaldığı ve küresel jeopolitik belirsizliklerin yükseldiği bir ortamda, Bakanlığımız sahip olduğu bilgi ve tecrübesiyle gelecek beş yıl boyunca bu belirsizlikleri yönetecek bir Stratejik Plan hazırlamaya çalışmıştır. Stratejimizde finansal sürdürülebilirlik çok önemli bir yer tutmakta olup, bu sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için öngörülebilir politik çerçeve sunulmuş ve katılımcılık, tarafların farklı görüşlerini uzlaştıracak araçlarımızdan biri olarak belirlenmiştir.

 

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının, kuruluşunun yüzüncü yılında ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak, hayata geçen yeni yönetim sistemiyle, daha hızlı ve etkin şekilde işleyişi sağlayarak kamu hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracak, tarafların kamu hizmetlerinden memnuniyetini üst seviyeye taşıyacak, yerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretime yönelik politikaları hızlı bir biçimde hayata geçirilmesini sağlayacak, sektörün ve tüketicilerin konumunu güçlendirecek şekilde oluşturulmasına gayret gösterilmiştir.

 

Stratejik Plan hazırlık sürecinde sundukları katkıdan dolayı Bakanlığımız bünyesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve enerji ve tabii kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederek ‘2019-2023 Stratejik Planı’mızın Bakanlığımıza, sektörlerimize, tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”dedi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nda 7 amaç, 31 hedef belirlenerek ve bu hedeflere ilişkin 113 performans göstergesi oluşturularak altı aylık periyotlarla izleme ve yıllık periyotlarla değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi tasarlandı.

 

Sürdürülebilir enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının yüzde 59’dan yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi, Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dâhil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmesi, doğalgaz ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülmesi gibi hedefler belirlendi.

 

Söz konusu plana göre 2023 yılında güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücün 10 bin MW, rüzgâr enerjisine dayalı elektrik kurulu gücün 11 bin 883 MW, hidroelektrik enerjiye dayalı elektrik kurulu gücün 32 bin 37 MW, jeotermal enerji ve biyokütle (biyogaz dâhil) enerjisine dayalı elektrik kurulu gücün 2 bin 884 MW ve yerli kömüre dayalı elektrik kurulu gücün ise 14 bin 664 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir.

 

2019 yılında toplam doğalgaz yer altı depolama kapasitesi 3.44 milyar metreküp iken 2023 yılında 10 milyar metreküpe çıkarılacak.

 

2023 yılında Akdeniz ve Karadeniz’de kamu tarafından 77.987 kilometrekareye 3B (üç boyutlu) sismik arama ile 28 sondaj yapılacak.

 

Enerji verimliliğini önceliklendirmek ve artırmak amacıyla, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmesi, elektrik ve doğalgazda talep tarafı katılımı uygulamasına yönelik piyasa altyapısı oluşturulması, enerji verimliliğine yönelik kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalar yapılması ve elektrikli araçlara yönelik enerji sistemi planlanması yapılması gibi hedefler yeraldı.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.