SÖYLEŞİ (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 25.05.2019 - 19:52, Güncelleme: 25.05.2019 - 19:52

"Enerji Sektöründe Global Oyuncu Olma Hedefi ile Çalışıyoruz"

 

"Enerji Sektöründe Global Oyuncu Olma Hedefi ile Çalışıyoruz"

ELTEMTEK Genel Müdürü Nadim Ekiz ile ELTEMTEK ve enerji sektörü üzerine konuştu.
Şirketinizi kısaca tanıtıp, enerji sektöründeki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?   ELTEMTEK,  Türkiye Elektrik Kurumu’nun iştiraki olarak Türkiye enerji altyapısının kurulmasında görev almak üzere kurulan ilk yerli mühendislik şirketidir. Şirketimiz ortaklık yapısına bakacak olursak TEİAŞ yüzde 47, General Electric ise yüzde 26’lık bir paya sahiptir. Kalan hisselerimiz ise enerji sektörünün önde gelen yerli ve uluslararası firmalarına aittir. 600’e yakın çalışanımızla, üretim aşamasında bir elektrik santral projesinin izin/onay süreçlerinin alınması, projelendirilmesi, şartnamelerin hazırlanması süreçlerini, santrallerinin kurulumuna kadar olan projelendirme, danışmanlık, yer seçimi ve fizibilite çalışmalarını yürütüyoruz. Enerji iletim hatlarının projelendirilmesi, kamulaştırılması ve ÇED raporları dahil olmak üzere, yapıma kadar olan bütün süreçleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle yüksek gerilim kısmında 154 kW ve 380 kW konusunda yılda 1500-2000 kilometrenin üzerinde enerji iletim hattı projelendirmesi yapıyoruz. Şalt sahaları ve trafo merkezi kurulumu için mühendislik hizmetlerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca trafo bakım ve HES işletme hizmetleri vermekteyiz. Elektrik dağıtım şebekeleri tarafında ise yatırım projelerinin hazırlanması, şebeke modelinin oluşturulması yük tahmini, mevcut durum analizi, master plan çalışmaları, şebeke teknik kayıp analizi ve coğrafi bilgi sistemi uygulamaları konusunda hizmetler vermekteyiz. Özetlemek gerekirse, şirketimiz enerjinin üretimden dağıtımına kadar ki alanların tamamında mühendislik ve proje hizmetleri gerçekleştirmektedir.    ELTEMTEK’in enerji sektörü içerisinde ki hedefleri nelerdir? Ülkemiz enerji sektörünün büyümesiyle beraber biz de büyüyoruz. Fakat biz, büyümeyi enerjinin her alanında faaliyet göstererek, yetkinliklerimizi arttırarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle doğalgaz sektörü içinde iş kapasitemizi arttırarak sektöre yüksek teknolojili hizmetler sunmak istiyoruz. Ülkemizin enerji alanında ilk yerli mühendislik firması olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin mühendislik ve projelendirme alanlarında dışarıya olan bağımlılığını mümkün olduğunca azaltmayı ve dünya enerji sektöründe global bir oyuncu olmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. İnovatif fikirlere önem vererek, başta T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlar olmak üzere, enerji sektörüne mühendislik konusunda çözüm önerileri sunmak istiyoruz. Yeni şirket yapılanmamızda bilişim konusunda uzman arkadaşlarımızla daha iyi hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Özellikle, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları  (YEKA) projelerinin şirketimize yeni açılımlar kazandıracağı inancındayız. Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın çizdiği yeni enerji politikaları doğrultusunda, Türkiye’de büyük enerji projelerinin başlayacağı ve şirketimizin de bu büyük projelere katkı sağlayarak ülkemiz enerji sektörünün büyümesinde payımız olacağı inancındayız. Kamu olsun, özel sektör olsun, enerjinin birçok alanında iyileştirme yapılması gereken alanları belirledik ve bu alanlar ile ilgili projeler geliştirmekteyiz. Kısa orta ve uzun vadede bu projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz. Yurt içi projelerimiz dışında yurt dışında da ülkemizin kazanç sağlayabileceği projeler yapmak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda iş yapabileceğimiz yurtdışı pazarlarını belirledik. Yakın çevremizde Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak ve Türki cumhuriyetlerin büyükelçilikleriyle temasa geçerek şirketimizi tanıttık. Bu görüşmeler neticesinde Asya Kalkınma Bankası’nın daveti üzerine Afganistan’a bir ekip gönderdik. Doğru işbirliklerini kurabilmemiz halinde özellikle Afrika ve Orta Asya ülkeleri de hedef kitle alanımızda bulunmaktadır.     Enerji yatırım projelerinizden bahsedebilir misiniz?   ELTEMTEK bir mühendislik şirketi olduğundan dolayı enerji yatırımı yapmıyoruz. Yetkinliklerimiz doğrultusunda sektör yatırımcılarına yeni yatırımlar için danışmanlık yapıyor ve yol gösteriyoruz. Ayrıca yapılan yatırımları takip ederek yetkinliklerimizi çözüm ortaklarımızla arttırmayı planlamaktayız. EPDK’nın dağıtım şirketleri için belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde yatırımlara kendi yetkinliklerimiz dahilinde Türkiye’nin tamamında teklif veriyoruz. Ayrıca biz Ar-Ge’nin gücüne inanan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan bir şirketiz. 2016 yılı içerisinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te %100 ELTEMTEK sermayesiyle enerji alanında projeler yürüten bir AR-GE şirketi kurduk. Burada enerji sektörünün ithal etmek zorunda kaldığı, ekipmanlar ile ilgili projeler yürütüyoruz. Bu projelerin sonunda yerli ekipmanlarımızı ülkemiz enerji sektörünün hizmetine sunmak istiyoruz. Enerji konusunda Türkiye’nin potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Bu potansiyeli en uygun biçimde değerlendirebilmek için önerileriniz nelerdir? Ülkemiz gelecek 10 yılda enerji yatırımları konusunda birçok yeni gelişmeye açık durumdadır. Dünya’da Çin’den sonra enerji sektöründe en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye’dir. Son 3 Yıllık verilere bakarsak ülkemizin enerji ithalatında %30’un üzerinde bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bu ithalatı daha da düşürmek istiyorsak yer altı zenginliklerimizi değerlendirmeli ve enerji sektöründe daha verimli şekilde kullanmalıyız. Petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarda zengin bir ülke değiliz ama güneş ve rüzgar enerjilerinde çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bakanlığımızın da bu potansiyeli değerlendirebilmek için yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu biliyor ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatırım olmadan büyüme olmaz” sözünden yola çıkarak enerji sektörü yatırımcılarının yanında yer alıp tüm teklifleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Büyük ölçekli yatırım tekliflerini de ilgili kurum ve kuruluşlara iletiyoruz.   Türkiye enerji piyasasında arz güvenliği ve fiyat istikrarı noktasında yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Açıklayınız.   Enerji kaynaklarına hakim olan ülkelerin enerji arzını uluslararası politikada bir güç aracı olarak kullanmaları enerji arz güvenliğini tehdit etmektedir. Son yıllarda, gerek artan elektrik talebinin karşılanması amacıyla üretilen elektrik, gerekse konutlarda kullanılan miktarı hızla artan doğalgaz ithalatı bugünkü enerji politikamızın da belirleyicisi olmuştur. Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı yerli kömür, doğalgaz depolama tesisleri, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) gibi projelerin hayata geçirilmesi ile arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için çok önemli adımlar atılmış olacaktır.     Sektörün şu anda ana gündem maddesi nedir? Şu anda sektörün en önemli gündem maddesi enerji arz güvenliğidir. Enerji bakanlığımızın, yenilenebilir enerji ve yerli kaynakların kullanımı, enerji mixi ve enerji çeşitliliğinin sağlanması konusunda yoğun çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz.
ELTEMTEK Genel Müdürü Nadim Ekiz ile ELTEMTEK ve enerji sektörü üzerine konuştu.

Şirketinizi kısaca tanıtıp, enerji sektöründeki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

 

ELTEMTEK,  Türkiye Elektrik Kurumu’nun iştiraki olarak Türkiye enerji altyapısının kurulmasında görev almak üzere kurulan ilk yerli mühendislik şirketidir. Şirketimiz ortaklık yapısına bakacak olursak TEİAŞ yüzde 47, General Electric ise yüzde 26’lık bir paya sahiptir. Kalan hisselerimiz ise enerji sektörünün önde gelen yerli ve uluslararası firmalarına aittir. 600’e yakın çalışanımızla, üretim aşamasında bir elektrik santral projesinin izin/onay süreçlerinin alınması, projelendirilmesi, şartnamelerin hazırlanması süreçlerini, santrallerinin kurulumuna kadar olan projelendirme, danışmanlık, yer seçimi ve fizibilite çalışmalarını yürütüyoruz. Enerji iletim hatlarının projelendirilmesi, kamulaştırılması ve ÇED raporları dahil olmak üzere, yapıma kadar olan bütün süreçleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle yüksek gerilim kısmında 154 kW ve 380 kW konusunda yılda 1500-2000 kilometrenin üzerinde enerji iletim hattı projelendirmesi yapıyoruz. Şalt sahaları ve trafo merkezi kurulumu için mühendislik hizmetlerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca trafo bakım ve HES işletme hizmetleri vermekteyiz. Elektrik dağıtım şebekeleri tarafında ise yatırım projelerinin hazırlanması, şebeke modelinin oluşturulması yük tahmini, mevcut durum analizi, master plan çalışmaları, şebeke teknik kayıp analizi ve coğrafi bilgi sistemi uygulamaları konusunda hizmetler vermekteyiz. Özetlemek gerekirse, şirketimiz enerjinin üretimden dağıtımına kadar ki alanların tamamında mühendislik ve proje hizmetleri gerçekleştirmektedir.

 

 ELTEMTEK’in enerji sektörü içerisinde ki hedefleri nelerdir?

Ülkemiz enerji sektörünün büyümesiyle beraber biz de büyüyoruz. Fakat biz, büyümeyi enerjinin her alanında faaliyet göstererek, yetkinliklerimizi arttırarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle doğalgaz sektörü içinde iş kapasitemizi arttırarak sektöre yüksek teknolojili hizmetler sunmak istiyoruz. Ülkemizin enerji alanında ilk yerli mühendislik firması olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin mühendislik ve projelendirme alanlarında dışarıya olan bağımlılığını mümkün olduğunca azaltmayı ve dünya enerji sektöründe global bir oyuncu olmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. İnovatif fikirlere önem vererek, başta T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlar olmak üzere, enerji sektörüne mühendislik konusunda çözüm önerileri sunmak istiyoruz. Yeni şirket yapılanmamızda bilişim konusunda uzman arkadaşlarımızla daha iyi hizmet verme gayreti içerisindeyiz.

Özellikle, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları  (YEKA) projelerinin şirketimize yeni açılımlar kazandıracağı inancındayız. Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın çizdiği yeni enerji politikaları doğrultusunda, Türkiye’de büyük enerji projelerinin başlayacağı ve şirketimizin de bu büyük projelere katkı sağlayarak ülkemiz enerji sektörünün büyümesinde payımız olacağı inancındayız. Kamu olsun, özel sektör olsun, enerjinin birçok alanında iyileştirme yapılması gereken alanları belirledik ve bu alanlar ile ilgili projeler geliştirmekteyiz. Kısa orta ve uzun vadede bu projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz.

Yurt içi projelerimiz dışında yurt dışında da ülkemizin kazanç sağlayabileceği projeler yapmak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda iş yapabileceğimiz yurtdışı pazarlarını belirledik. Yakın çevremizde Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak ve Türki cumhuriyetlerin büyükelçilikleriyle temasa geçerek şirketimizi tanıttık. Bu görüşmeler neticesinde Asya Kalkınma Bankası’nın daveti üzerine Afganistan’a bir ekip gönderdik. Doğru işbirliklerini kurabilmemiz halinde özellikle Afrika ve Orta Asya ülkeleri de hedef kitle alanımızda bulunmaktadır.

 

 

Enerji yatırım projelerinizden bahsedebilir misiniz?

 

ELTEMTEK bir mühendislik şirketi olduğundan dolayı enerji yatırımı yapmıyoruz. Yetkinliklerimiz doğrultusunda sektör yatırımcılarına yeni yatırımlar için danışmanlık yapıyor ve yol gösteriyoruz. Ayrıca yapılan yatırımları takip ederek yetkinliklerimizi çözüm ortaklarımızla arttırmayı planlamaktayız. EPDK’nın dağıtım şirketleri için belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde yatırımlara kendi yetkinliklerimiz dahilinde Türkiye’nin tamamında teklif veriyoruz.

Ayrıca biz Ar-Ge’nin gücüne inanan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan bir şirketiz. 2016 yılı içerisinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te %100 ELTEMTEK sermayesiyle enerji alanında projeler yürüten bir AR-GE şirketi kurduk. Burada enerji sektörünün ithal etmek zorunda kaldığı, ekipmanlar ile ilgili projeler yürütüyoruz. Bu projelerin sonunda yerli ekipmanlarımızı ülkemiz enerji sektörünün hizmetine sunmak istiyoruz.

Enerji konusunda Türkiye’nin potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Bu potansiyeli en uygun biçimde değerlendirebilmek için önerileriniz nelerdir?

Ülkemiz gelecek 10 yılda enerji yatırımları konusunda birçok yeni gelişmeye açık durumdadır. Dünya’da Çin’den sonra enerji sektöründe en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye’dir. Son 3 Yıllık verilere bakarsak ülkemizin enerji ithalatında %30’un üzerinde bir azalma olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ithalatı daha da düşürmek istiyorsak yer altı zenginliklerimizi değerlendirmeli ve enerji sektöründe daha verimli şekilde kullanmalıyız. Petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarda zengin bir ülke değiliz ama güneş ve rüzgar enerjilerinde çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bakanlığımızın da bu potansiyeli değerlendirebilmek için yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu biliyor ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatırım olmadan büyüme olmaz” sözünden yola çıkarak enerji sektörü yatırımcılarının yanında yer alıp tüm teklifleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Büyük ölçekli yatırım tekliflerini de ilgili kurum ve kuruluşlara iletiyoruz.

 

Türkiye enerji piyasasında arz güvenliği ve fiyat istikrarı noktasında yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Açıklayınız.

 

Enerji kaynaklarına hakim olan ülkelerin enerji arzını uluslararası politikada bir güç aracı olarak kullanmaları enerji arz güvenliğini tehdit etmektedir. Son yıllarda, gerek artan elektrik talebinin karşılanması amacıyla üretilen elektrik, gerekse konutlarda kullanılan miktarı hızla artan doğalgaz ithalatı bugünkü enerji politikamızın da belirleyicisi olmuştur. Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı yerli kömür, doğalgaz depolama tesisleri, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) gibi projelerin hayata geçirilmesi ile arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için çok önemli adımlar atılmış olacaktır.

 

 

Sektörün şu anda ana gündem maddesi nedir?

Şu anda sektörün en önemli gündem maddesi enerji arz güvenliğidir. Enerji bakanlığımızın, yenilenebilir enerji ve yerli kaynakların kullanımı, enerji mixi ve enerji çeşitliliğinin sağlanması konusunda yoğun çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.