DERGİ
odaklı
(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 25.03.2020 - 17:04, Güncelleme: 30.03.2020 - 17:36

“Güzel İzmir’imiz de Yaşayan Herkese Doğalgazı Güvenli ve Kesintisiz Olarak Ulaştırmak İçin Çalışıyoruz”

 

“Güzel İzmir’imiz de Yaşayan Herkese Doğalgazı Güvenli ve Kesintisiz Olarak Ulaştırmak İçin Çalışıyoruz”

İzmir Doğalgaz İç Tesisat Müdürü Erdal Yıldırım ile İzmir Doğalgaz’ın iç tesisat çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
İzmir Doğalgaz İç Tesisat Müdürü Erdal Yıldırım ile İzmir Doğalgaz’ın iç tesisat çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yıldırım, “İzmir Doğalgaz olarak sertifikalı firmalarımızı bir paydaş olarak kabul etmekte ve müşteri memnuniyeti açısından da odaklanılması gereken önemli noktalardan biri olarak görmekteyiz” diyor.   İç tesisat konusundaki çalışmalarınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Lisans alanınızdaki iç tesisat firmaları ile nasıl bir birliktelik içerisindesiniz?   Lisans alanımızda 200 adet yetkili iç tesisat firması bulunmaktadır. İzmir Doğalgaz olarak sertifikalı firmalarımızı her şeyden önce önemli bir paydaş olarak görmekteyiz.  Abonelik hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız sadece bizimle değil yetki verdiğimiz firmalarla da yoğun bir iletişim sürecine girmektedirler. Bu açıdan bakıldığında sertifikalı firmaları, bizim için önemli bir paydaş olma özelliğinin yanında müşteri memnuniyetinin sağlanmasında vazgeçilmez bir parçamız olarak görmekteyiz.   Bu nedenle Şirket olarak firmalarımızla kurduğumuz ilişkide güven ve şeffaflık iki temel unsur ön plana çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla firmalarımızın iş süreçlerini hızlandırmak, geliştirmek bir paydaş olarak hem onların hem de dolaylı yoldan hizmet verdiğimiz dış müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak üzere çok sayıda yeniliği devreye aldık. Öncelikle Şirket olarak çok önem verdiğimiz  “iletişim kanallarımızı” güçlendirdik. Firmalarımızın Genel Müdürlük binamıza gelmeden işlerinin çözümünü sağlamak amacıyla güçlü ve devamlılığı olan iletişim kanalları oluşturduk.  Müşteri memnuniyeti konusunda kriterlerimize uymayan firmaları bir sistem içerinde takip altını aldık.  Uyarılarımıza rağmen iş süreçlerinde gerekli düzeltmeleri yapmayan, özen göstermeyen firmalarımızla ilgili, mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde gerekli işlemleri yaptık.   Geçtiğimiz sene itibariyle İzmir’de yepyeni bir uygulamaya imza atarak sertifikalı firma mühendislerinin tesisat kontrol faaliyetlerinde bulunma zorunluluğunu getirdik. 2019 yılındaki bu uygulamamızla ile birlikte sertifikalı firmalar bünyesinde bulunan mühendis kadrolarına yaklaşık 85 yeni makine mühendisi daha katılmış oldu. Bu yolla kentimizin dolayısıyla ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlamış olduk.   Öte yandan sertifikalı firmalarımızın sorunlarını yerinde dinlemek, özellikle sahada yaşanan, yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz bir ekiple yaklaşık 140 sertifikalı firmayı ofislerinde ziyaret ettik. Lisans alanımızda yetkisiz olarak faaliyet gösteren firmalarla mücadeleye katkı sunmak, sertifikalı firmalarımızın daha kurumsal bir yapıda temsil edilmesini sağlamak üzere özel bir logo  çalışması yaparak kullanılmasını sağladık. Tüm bu uygulamalar sonucunda sahada yaşanan sıkıntılarda azalma, tesisat kontrol ekiplerimiz ve firma çalışanları arasında daha iyi bir iletişim ve geçmiş yıllara oranla firmalarının müşteri memnuniyetinde önemli bir artış olduğunu gözlemledik.   İzmir Doğalgaz’ın yetkili iç tesisat firmalarında aradığı kriterler nelerdir?   İzmir Doğalgaz olarak sertifikalı firmalarımızdan en büyük beklentimiz, belgeli ve liyakatli çalışanlar bulundurarak, mevzuatın gerektirdiği kriterleri yerine getirmeleridir.  Bu konuda, Şirket ve birim olarak gerekli denetimleri sıklıkla yapıyoruz. Bununla birlikte diğer beklentilerimiz; müşterinin tesisat firması ile iletişim kurduğu andan itibaren gaz açma işlemine kadar geçen sürede tüm işlemlerin zamanında yerine getirilmesi ve müşterilere verilen sözlerin tutulması. Gaz açıldıktan sonra abonenin ihtiyaç duyacağı herhangi bir durumda teknik desteğin hızlı bir şekilde verilerek müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkarılması.  Memnuniyetle söyleyebilirim ki lisans alanımız içerisinde bunu başarıyla gerçekleştiren çok sayıda firma bulunmaktadır. Öte yandan bizim dışımızda firmalarımızın da müşteri memnuniyet düzeylerini ölçerek gerekli gördükleri yerlerde düzeltici faaliyetlerde bulunmaları beklentilerimiz arasında yer almaktadır.   İç tesisat konusunda sektör adına yapılan düzenlemeler yeterli mi? İyileştirme adına neler yapılabilir?   Sektör paydaşları olarak gaz dağıtım şirketlerinin iç tesisat yetkililerinin katıldığı iç tesisat komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Bu toplantılarda sektörde yaşanan sıkıntılarla birlikte mevzuatta yer almayan konularla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kural koyuculara iletilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, yeni yapılan binaların gaz tesisatlarının sertifikalı firmalarca yapılabilmesi için ilgili bakanlık ve belediyelerce gerekli düzenlemeler oluşturulmalı ve bu düzenlemeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  mevzuatlarında yer almalıdır. Sektörümüzün iyileştirmeye açık alanı olan baca sistemlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sektörün tüm paydaşlarının ortak kullanacağı UBS (Ulusal Baca Sistemi)  çalışması devam etmektedir. Bu çalışma bittiğinde bacalar ile ilgili yaşanan birçok sıkıntının ortadan kalkacağı beklentisi içindeyiz.   Doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan ürünlerin belgelendirilmesi konusunda gelinen noktayı değerlendirebilir misiniz?   Doğalgaz iç tesisatında kullanılan yakıcı cihaz, malzeme ve diğer enstrümanların belgelendirilmesi aşamalarında son yıllarda çok ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Tüm cihazların belirlenen standartlara uygun olması konusunda üreticiler firmalar, akredite kontrol firmaları ve gaz dağıtım şirketleri iyi bir senkronizasyon içerisindeler.  Bu uyum, firmaların hizmet kalitesinin artırırken, tüketicilerimize de daha güvenli ortamlar sunmaktadır.   Sizce son kullanıcı iç tesisat firmalarını seçerken bilinçli bir tercih mi yapıyor? Kullanıcıyı iç tesisatın önemine dair bilinçlendirmek için neler yapılmalı? İzmirgaz olarak siz bu konuda neler yapıyorsunuz?   Müşterilerimizin doğalgaz tesisatlarını sertifikalı iç tesisat firmalarına yaptırmaları konusunda şirket ve birim olarak önemli bir hassasiyete sahibiz. Konuyla ilgili belirli periyotlarda yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumsal web sitemizde de tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik yayınlarımız bulunmaktadır.   2019 yılı içerisinde mevcut çalışmalara ek olarak yetkisiz firmalarla mücadele konusunda bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu noktada saha denetimleri, vatandaş ve firmalardan gelen şikâyetler bizim için önemli bir kaynak oluşturmuştur.  Tespit edilen sertifikasız firmalar birlikte yetkisiz çizim yapan projeci firmalar gerekli tespitlerin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilerek yetkileri süresiz veya geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar kapsamında 30 adet yetkisiz firmanın sertifika alması sağlanırken,  9 adet firma için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.   Vatandaşları sertifikasız firmalara iten sebeplerden biri de son zamanlarda tesisat dönüşüm maliyetlerindeki artış olarak değerlendirebiliriz. Maalesef müşterilerimiz daha ucuz olduğu için sertifikasız firmalara iş yaptırmaktadırlar. Bunun önüne geçmek için İnternet sitemizde tüm yetkili ve yetkisiz firmalar yayınlanmaktadır. Ayrıca sertifikalı firmalarımızın performansları kurumuzca takip edilmekte ve internet sitemizde yayınlanarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.   İç tesisat konusunda sektörde yaşanan sıkıntılar nelerdir? Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında önerileriniz var mı?   Bilindiği üzere ülkemizin tüm vilayetlerinde doğalgaz yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan sektörümüz çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır.  Özel sektör anlayışıyla birlikte gaz dağıtım şirketlerinin karşılıklı değerlendirme imkânı elde etmesi daha verimli iş süreçlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sektörümüzün yaşadığı birçok sıkıntı üst kurumların önemli desteği ile çözülmüş olmasına rağmen tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm üretmesi gereken bazı konular da bulunmaktadır. Özellikle işin daha kaliteli yapılması ve müşteri memnuniyetinin daha yüksek seviyelere çıkarılması için sertifikasız firma ve bunlara proje çizen sertifikalı firmalar ile daha etkin mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. Bu konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde ilave yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.   Şirket olarak tesisat dönüşüm işlemlerinin sertifikalı firmalarca yapılması için kurumsal internet sitemizde gerekli bilgilendirmeler yapılmakta ve abone merkezlerimize gelen müşterilerimiz yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmektedir. Sektörün bir diğer önemli problemi bacalardır. Bacaların uygun projelendirilmesi ve imalat aşamasında kontrollerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Çünkü zehirli olan karbonmonoksit (CO) gazının en doğru ve kolay şekilde atmosfere atılması gerekmektedir. İzmir Doğalgaz olarak 2019 yılında uygulamaya başladığımız yeni yöntemle baca imalat, montaj ve kontrol firmalarına yetki vererek bu işin daha sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmıştır.  Ayrıca, yetkili baca firmaları kurumsal internet sitemizde yayınlayarak ulaşabilir hale getirilmiştir.     Son olarak söylemek istedikleriniz…   İzmir Doğalgaz çalışanları olarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını kurumuzun en öncelikli faaliyeti olarak görmekte ve bunu üst düzeyde sağlamak için çözümler üretmekteyiz. Bu kapsamda başta kendi çalışanlarımız olmak üzere diğer çözüm oraklarımıza sağlıklı iletişim eğitimlerinin yanı sıra torik ve pratik olmak üzere gerekli teknik eğitimler verilmektedir. Tesisat kontrol kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler yapılmakta, hem sertifikalı firmalarımızın hem de çalışanlarımızın gaz açma iş akışları titizlikle takip edilmektedir. İzmir Doğalgaz olarak müşterilerimize güvenli ve sürekli olarak gaz arzı sunmak için performansa dayalı süreçler uygulamaktayız. Ayrıca bünyemizde bulunan mühendis ve teknik personelleri en iyi şekilde yetiştirerek sektörümüze de kalifiye insan kaynağı katkısı sağlamaya çalışmaktayız. Son olarak altını çizerek belirtmek isterim ki, İzmir Doğalgaz çalışanları olarak büyük bir gayretle, güzel İzmir’imizde yaşayan tüm müşterilerimizin yaşam konforlarını arttırmak, doğalgazı güvenli ve kesintisiz olarak ulaştırmak için 7/24 olarak hizmet vermekteyiz.
İzmir Doğalgaz İç Tesisat Müdürü Erdal Yıldırım ile İzmir Doğalgaz’ın iç tesisat çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İzmir Doğalgaz İç Tesisat Müdürü Erdal Yıldırım ile İzmir Doğalgaz’ın iç tesisat çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yıldırım, “İzmir Doğalgaz olarak sertifikalı firmalarımızı bir paydaş olarak kabul etmekte ve müşteri memnuniyeti açısından da odaklanılması gereken önemli noktalardan biri olarak görmekteyiz” diyor.

 

İç tesisat konusundaki çalışmalarınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Lisans alanınızdaki iç tesisat firmaları ile nasıl bir birliktelik içerisindesiniz?

 

Lisans alanımızda 200 adet yetkili iç tesisat firması bulunmaktadır. İzmir Doğalgaz olarak sertifikalı firmalarımızı her şeyden önce önemli bir paydaş olarak görmekteyiz.  Abonelik hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız sadece bizimle değil yetki verdiğimiz firmalarla da yoğun bir iletişim sürecine girmektedirler. Bu açıdan bakıldığında sertifikalı firmaları, bizim için önemli bir paydaş olma özelliğinin yanında müşteri memnuniyetinin sağlanmasında vazgeçilmez bir parçamız olarak görmekteyiz.

 

Bu nedenle Şirket olarak firmalarımızla kurduğumuz ilişkide güven ve şeffaflık iki temel unsur ön plana çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla firmalarımızın iş süreçlerini hızlandırmak, geliştirmek bir paydaş olarak hem onların hem de dolaylı yoldan hizmet verdiğimiz dış müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak üzere çok sayıda yeniliği devreye aldık. Öncelikle Şirket olarak çok önem verdiğimiz  “iletişim kanallarımızı” güçlendirdik. Firmalarımızın Genel Müdürlük binamıza gelmeden işlerinin çözümünü sağlamak amacıyla güçlü ve devamlılığı olan iletişim kanalları oluşturduk.  Müşteri memnuniyeti konusunda kriterlerimize uymayan firmaları bir sistem içerinde takip altını aldık.  Uyarılarımıza rağmen iş süreçlerinde gerekli düzeltmeleri yapmayan, özen göstermeyen firmalarımızla ilgili, mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde gerekli işlemleri yaptık.

 

Geçtiğimiz sene itibariyle İzmir’de yepyeni bir uygulamaya imza atarak sertifikalı firma mühendislerinin tesisat kontrol faaliyetlerinde bulunma zorunluluğunu getirdik. 2019 yılındaki bu uygulamamızla ile birlikte sertifikalı firmalar bünyesinde bulunan mühendis kadrolarına yaklaşık 85 yeni makine mühendisi daha katılmış oldu. Bu yolla kentimizin dolayısıyla ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlamış olduk.

 

Öte yandan sertifikalı firmalarımızın sorunlarını yerinde dinlemek, özellikle sahada yaşanan, yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz bir ekiple yaklaşık 140 sertifikalı firmayı ofislerinde ziyaret ettik. Lisans alanımızda yetkisiz olarak faaliyet gösteren firmalarla mücadeleye katkı sunmak, sertifikalı firmalarımızın daha kurumsal bir yapıda temsil edilmesini sağlamak üzere özel bir logo  çalışması yaparak kullanılmasını sağladık. Tüm bu uygulamalar sonucunda sahada yaşanan sıkıntılarda azalma, tesisat kontrol ekiplerimiz ve firma çalışanları arasında daha iyi bir iletişim ve geçmiş yıllara oranla firmalarının müşteri memnuniyetinde önemli bir artış olduğunu gözlemledik.

 

İzmir Doğalgaz’ın yetkili iç tesisat firmalarında aradığı kriterler nelerdir?

 

İzmir Doğalgaz olarak sertifikalı firmalarımızdan en büyük beklentimiz, belgeli ve liyakatli çalışanlar bulundurarak, mevzuatın gerektirdiği kriterleri yerine getirmeleridir.  Bu konuda, Şirket ve birim olarak gerekli denetimleri sıklıkla yapıyoruz. Bununla birlikte diğer beklentilerimiz; müşterinin tesisat firması ile iletişim kurduğu andan itibaren gaz açma işlemine kadar geçen sürede tüm işlemlerin zamanında yerine getirilmesi ve müşterilere verilen sözlerin tutulması. Gaz açıldıktan sonra abonenin ihtiyaç duyacağı herhangi bir durumda teknik desteğin hızlı bir şekilde verilerek müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkarılması.  Memnuniyetle söyleyebilirim ki lisans alanımız içerisinde bunu başarıyla gerçekleştiren çok sayıda firma bulunmaktadır. Öte yandan bizim dışımızda firmalarımızın da müşteri memnuniyet düzeylerini ölçerek gerekli gördükleri yerlerde düzeltici faaliyetlerde bulunmaları beklentilerimiz arasında yer almaktadır.

 

İç tesisat konusunda sektör adına yapılan düzenlemeler yeterli mi? İyileştirme adına neler yapılabilir?

 

Sektör paydaşları olarak gaz dağıtım şirketlerinin iç tesisat yetkililerinin katıldığı iç tesisat komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Bu toplantılarda sektörde yaşanan sıkıntılarla birlikte mevzuatta yer almayan konularla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kural koyuculara iletilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, yeni yapılan binaların gaz tesisatlarının sertifikalı firmalarca yapılabilmesi için ilgili bakanlık ve belediyelerce gerekli düzenlemeler oluşturulmalı ve bu düzenlemeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  mevzuatlarında yer almalıdır. Sektörümüzün iyileştirmeye açık alanı olan baca sistemlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sektörün tüm paydaşlarının ortak kullanacağı UBS (Ulusal Baca Sistemi)  çalışması devam etmektedir. Bu çalışma bittiğinde bacalar ile ilgili yaşanan birçok sıkıntının ortadan kalkacağı beklentisi içindeyiz.

 

Doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan ürünlerin belgelendirilmesi konusunda gelinen noktayı değerlendirebilir misiniz?

 

Doğalgaz iç tesisatında kullanılan yakıcı cihaz, malzeme ve diğer enstrümanların belgelendirilmesi aşamalarında son yıllarda çok ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Tüm cihazların belirlenen standartlara uygun olması konusunda üreticiler firmalar, akredite kontrol firmaları ve gaz dağıtım şirketleri iyi bir senkronizasyon içerisindeler.  Bu uyum, firmaların hizmet kalitesinin artırırken, tüketicilerimize de daha güvenli ortamlar sunmaktadır.

 

Sizce son kullanıcı iç tesisat firmalarını seçerken bilinçli bir tercih mi yapıyor? Kullanıcıyı iç tesisatın önemine dair bilinçlendirmek için neler yapılmalı? İzmirgaz olarak siz bu konuda neler yapıyorsunuz?

 

Müşterilerimizin doğalgaz tesisatlarını sertifikalı iç tesisat firmalarına yaptırmaları konusunda şirket ve birim olarak önemli bir hassasiyete sahibiz. Konuyla ilgili belirli periyotlarda yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumsal web sitemizde de tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik yayınlarımız bulunmaktadır.

 

2019 yılı içerisinde mevcut çalışmalara ek olarak yetkisiz firmalarla mücadele konusunda bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu noktada saha denetimleri, vatandaş ve firmalardan gelen şikâyetler bizim için önemli bir kaynak oluşturmuştur.  Tespit edilen sertifikasız firmalar birlikte yetkisiz çizim yapan projeci firmalar gerekli tespitlerin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilerek yetkileri süresiz veya geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar kapsamında 30 adet yetkisiz firmanın sertifika alması sağlanırken,  9 adet firma için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

Vatandaşları sertifikasız firmalara iten sebeplerden biri de son zamanlarda tesisat dönüşüm maliyetlerindeki artış olarak değerlendirebiliriz. Maalesef müşterilerimiz daha ucuz olduğu için sertifikasız firmalara iş yaptırmaktadırlar. Bunun önüne geçmek için İnternet sitemizde tüm yetkili ve yetkisiz firmalar yayınlanmaktadır. Ayrıca sertifikalı firmalarımızın performansları kurumuzca takip edilmekte ve internet sitemizde yayınlanarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

 

İç tesisat konusunda sektörde yaşanan sıkıntılar nelerdir? Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında önerileriniz var mı?

 

Bilindiği üzere ülkemizin tüm vilayetlerinde doğalgaz yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan sektörümüz çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır.  Özel sektör anlayışıyla birlikte gaz dağıtım şirketlerinin karşılıklı değerlendirme imkânı elde etmesi daha verimli iş süreçlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sektörümüzün yaşadığı birçok sıkıntı üst kurumların önemli desteği ile çözülmüş olmasına rağmen tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm üretmesi gereken bazı konular da bulunmaktadır. Özellikle işin daha kaliteli yapılması ve müşteri memnuniyetinin daha yüksek seviyelere çıkarılması için sertifikasız firma ve bunlara proje çizen sertifikalı firmalar ile daha etkin mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. Bu konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde ilave yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

Şirket olarak tesisat dönüşüm işlemlerinin sertifikalı firmalarca yapılması için kurumsal internet sitemizde gerekli bilgilendirmeler yapılmakta ve abone merkezlerimize gelen müşterilerimiz yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmektedir. Sektörün bir diğer önemli problemi bacalardır. Bacaların uygun projelendirilmesi ve imalat aşamasında kontrollerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Çünkü zehirli olan karbonmonoksit (CO) gazının en doğru ve kolay şekilde atmosfere atılması gerekmektedir. İzmir Doğalgaz olarak 2019 yılında uygulamaya başladığımız yeni yöntemle baca imalat, montaj ve kontrol firmalarına yetki vererek bu işin daha sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmıştır.  Ayrıca, yetkili baca firmaları kurumsal internet sitemizde yayınlayarak ulaşabilir hale getirilmiştir.  

 

Son olarak söylemek istedikleriniz…

 

İzmir Doğalgaz çalışanları olarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını kurumuzun en öncelikli faaliyeti olarak görmekte ve bunu üst düzeyde sağlamak için çözümler üretmekteyiz. Bu kapsamda başta kendi çalışanlarımız olmak üzere diğer çözüm oraklarımıza sağlıklı iletişim eğitimlerinin yanı sıra torik ve pratik olmak üzere gerekli teknik eğitimler verilmektedir. Tesisat kontrol kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler yapılmakta, hem sertifikalı firmalarımızın hem de çalışanlarımızın gaz açma iş akışları titizlikle takip edilmektedir. İzmir Doğalgaz olarak müşterilerimize güvenli ve sürekli olarak gaz arzı sunmak için performansa dayalı süreçler uygulamaktayız. Ayrıca bünyemizde bulunan mühendis ve teknik personelleri en iyi şekilde yetiştirerek sektörümüze de kalifiye insan kaynağı katkısı sağlamaya çalışmaktayız. Son olarak altını çizerek belirtmek isterim ki, İzmir Doğalgaz çalışanları olarak büyük bir gayretle, güzel İzmir’imizde yaşayan tüm müşterilerimizin yaşam konforlarını arttırmak, doğalgazı güvenli ve kesintisiz olarak ulaştırmak için 7/24 olarak hizmet vermekteyiz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.