DERGİ
odaklı
(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 25.05.2019 - 20:09, Güncelleme: 25.05.2019 - 20:09

MMG Ankara Şube'de Milli Enerji ve Maden Stratejisi Konuşuldu

 

MMG Ankara Şube'de Milli Enerji ve Maden Stratejisi Konuşuldu

MMG (Mimar ve Mühendisler Grubu) Ankara Şube'nin düzenlediği Cumartesi Buluşmaları programının bu haftaki konuğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı oldu.
27 Ocak 2018 Cumartesi günü MMG Ankara Şubesi tarafından enerji alanında çeşitli kurumlarda çalışan yönetici, mimar ve mühendislerin katılımı ile düzenlenen Cumartesi Buluşmaları programında ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, 'Ülkemizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü ve Stratejisi' konu başlığında sunum yaptı. Toplantının açış konuşmasını yapan MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının büyük işler yaptığını kaydederken, Bakanlığın bağımsız, yerli enerji kaynaklarından Türkiye'nin faydalanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü gözlemlediklerini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iyi çalıştığını ifade eden Başkan Ada, hedeflerin gerçekleştirilmesi için Bakanlığa bağlı tüm kurumların da aynı tempoyla çalıştığını dile getirdi. Bakanlığın yaptığı çalışmalardan herkesin haberdar olması gerektiğini belirten Başkan Ada, tüm kurum yöneticilerine eğitim verilerek yapılan çalışmaların vatandaşlara aktarılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Böyle bir ortamı hazırladığı için Başkan Yılmaz Ada'ya ve MMG Ankara Şube'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde girilen yeni dönemde 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi' kapsamında bir sürecin başlatıldığını ifade etti. 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin üç ayağı olduğunu belirten Yapıcı; arz güvenliğini sağlamak, öngörülebilir piyasa oluşturmak ve yerlileştirme çalışmalarıyla hedeflere ulaşacaklarını sözlerine ekledi. "2017 yılında 8.222 megavat kurulu gücünde üretim tesisleri devreye alındı." diyen Yapıcı, "Geçtiğimiz yıl üretimimizin yüzde 16'sını yerli kömürden sağladık. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam payı ise yüzde 46 oldu. Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 30 oldu." dedi. Türkiye'deki kurulu gücün 2002'de 31.846 MW olduğunu ve bu değerin 2017'de 85.200 MW'a kadar yükseldiğini belirten Yapıcı, kurulu gücün kaynaklara dağılımında en büyük payın % 32,0 ile hidrolikte oduğunu ifade etti. % 31,3 ile doğal gaz, % 12,4 ile yerli kömür, % 10,3 ile ithal kömür, % 7,6 ile rüzgar, % 4 ile güneş, % 1,2 ile jeotermal ve % 1 ile de diğer kaynakların kurulu güç dağılımda yer aldığını sözlerine ekleyen Yapıcı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda hassas olduğunu ve bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Yenilenebilir enerji açısından kurulu güç gelişiminde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yapıcı, 2017'de yenilenebilir enerjinin kurulu güç gelişiminde 38.908 MW'a ulaştığını ve son 2 yıldaki yatırımlar neticesinde; güneş enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 14 katına, jeotermal kurulu gücünü yaklaşık 2 katına, rüzgar kurulu gücünü ise yaklaşık 2 katına çıkarmayı başardıklarını kaydetti.  Doğal gaz yatırımlarında ciddi mesafeler kaydedildiğini vurgulayan Yapıcı, 2017-2019 yıları arasında 222 ilçeye doğal gaz verileceğini belirtti. 2017'de 94 ilçeye doğal gaz götürüldüğünü sözlerine ekleyen Yapıcı, 5 Milyar TL üzerinde bir altyapı yatırımının planlandığını kaydetti. 2018 yılı sonunda 81 ilin tamamına doğal gaz sunmayı planladıklarını ifade eden Yapıcı, 55 milyonluk bir nüfusa doğal gaz imkanı sunulduğunu belirtti. 2002'ye kadar İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir'de doğal gaz olduğunu ve 2017'de doğal gaz imkanını 73 ile sağladıklarını belirten Yapıcı, geri kalan 3 il; Artvin, Şırnak ve Hakkari için de  doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. "2017 yılı sonu itibariyle 78 il ve 382 ilçe/beldeye doğal gaz arzı sağlanmıştır." diye konuşan Yapıcı, 2002'de 1,3 Milyon olan doğal gaz abone sayısının 2017'de 14,1 milyona çıktığını vurguladı. 2017'de doğal gaz iletim hattı uzunluğunun 14 bin km'yi ve dağıtım hattı uzunluğunun da 115 bin km'yi geçtiğini ifade eden Yapıcı, 2015 – 2017 arasında 3,19 milyar metreküp doğal gazın depolandığını ve 40 milyon metreküpün de geri üretildiğini sözlerine ekledi. "2023 yılına kadar ilk nükleer santralin işletmeye alınması ve üçüncünün de inşaatına başlanması, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin 2023 yılında devreye girmesi, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santraller tamamlandığında, yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir." diye konuşan Yapıcı, nükleer enerji konusunda Türkiye'nin büyük adımlar atacağını ve enerji bağımlılığının azaltılması için nükleer enerjinin önemli olduğunu kaydetti. Madencilik konusunda Türkiye'nin zengin olduğunu belirten Yapıcı, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77 tanesine Türkiye'nin sahip olduğunu ve 60'a yakınının da üretimini yaptığını vurguladı. Madencilik konusunda Türkiye'nin önemli stratejileri olduğunu ifade eden Yapıcı, kurumların bu konuda yapılandırıldığını belirtti. Maden Güvenlik Kurumu'nun oluşturulacağını ve yeni bir madencilik modeli geliştirileceğini sözlerine ekleyen Yapıcı, yerli kömüre öncelik verileceğini ifade etti.  Kömür rezervi açısından taş kömürünün % 8'lik bir paya sahip olduğunu belirten Yapıcı, linyit rezervinin % 92 oranında paya sahip olduğunu kaydetti. 19 milyar tona yakın kömür rezervinin olduğunu ifade eden Yapıcı, kömür üretiminde Türkiye'nin 2017'de 80 milyon ton kömür ürettiğini ve 2018'de hedefin 100 milyon ton olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kömür tüketiminde yerli kömürün büyük paya sahip olduğunun altını çizen Yapıcı, maden arama çalışmalarına yoğunlaşıldığını kaydetti. Türkiye'nin enerjide önemli adımlar attığını ifade eden Yapıcı; elektrik iletim ve dağıtım altyapısına 2016-2020 döneminde 30 milyar liralık yatırım, güneş ve rüzgârda önümüzdeki 10 yılda 10'ar bin MW üretim tesisi, elektrik enerjisi kurulu gücünde en az yüzde 10 nükleer enerji payı, doğal gaz ve petrol tedarikinde kaynak ülke olma ve güzergâh çeşitliliği sağlama, Türkiye’nin yıllık tüketiminin en az %20’sini karşılayacak miktarda doğal gaz depolama, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma terminalleri (FSRU) yatırımları ile arz güvenliği konusunda Türkiye'nin önemli hedefleri olduğunu kaydetti.  
MMG (Mimar ve Mühendisler Grubu) Ankara Şube'nin düzenlediği Cumartesi Buluşmaları programının bu haftaki konuğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı oldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi günü MMG Ankara Şubesi tarafından enerji alanında çeşitli kurumlarda çalışan yönetici, mimar ve mühendislerin katılımı ile düzenlenen Cumartesi Buluşmaları programında ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, 'Ülkemizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü ve Stratejisi' konu başlığında sunum yaptı.

Toplantının açış konuşmasını yapan MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının büyük işler yaptığını kaydederken, Bakanlığın bağımsız, yerli enerji kaynaklarından Türkiye'nin faydalanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü gözlemlediklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iyi çalıştığını ifade eden Başkan Ada, hedeflerin gerçekleştirilmesi için Bakanlığa bağlı tüm kurumların da aynı tempoyla çalıştığını dile getirdi. Bakanlığın yaptığı çalışmalardan herkesin haberdar olması gerektiğini belirten Başkan Ada, tüm kurum yöneticilerine eğitim verilerek yapılan çalışmaların vatandaşlara aktarılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Böyle bir ortamı hazırladığı için Başkan Yılmaz Ada'ya ve MMG Ankara Şube'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde girilen yeni dönemde 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi' kapsamında bir sürecin başlatıldığını ifade etti.

'Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin üç ayağı olduğunu belirten Yapıcı; arz güvenliğini sağlamak, öngörülebilir piyasa oluşturmak ve yerlileştirme çalışmalarıyla hedeflere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

"2017 yılında 8.222 megavat kurulu gücünde üretim tesisleri devreye alındı." diyen Yapıcı, "Geçtiğimiz yıl üretimimizin yüzde 16'sını yerli kömürden sağladık. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam payı ise yüzde 46 oldu. Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 30 oldu." dedi.

Türkiye'deki kurulu gücün 2002'de 31.846 MW olduğunu ve bu değerin 2017'de 85.200 MW'a kadar yükseldiğini belirten Yapıcı, kurulu gücün kaynaklara dağılımında en büyük payın % 32,0 ile hidrolikte oduğunu ifade etti. % 31,3 ile doğal gaz, % 12,4 ile yerli kömür, % 10,3 ile ithal kömür, % 7,6 ile rüzgar, % 4 ile güneş, % 1,2 ile jeotermal ve % 1 ile de diğer kaynakların kurulu güç dağılımda yer aldığını sözlerine ekleyen Yapıcı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda hassas olduğunu ve bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji açısından kurulu güç gelişiminde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yapıcı, 2017'de yenilenebilir enerjinin kurulu güç gelişiminde 38.908 MW'a ulaştığını ve son 2 yıldaki yatırımlar neticesinde; güneş enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 14 katına, jeotermal kurulu gücünü yaklaşık 2 katına, rüzgar kurulu gücünü ise yaklaşık 2 katına çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

 Doğal gaz yatırımlarında ciddi mesafeler kaydedildiğini vurgulayan Yapıcı, 2017-2019 yıları arasında 222 ilçeye doğal gaz verileceğini belirtti. 2017'de 94 ilçeye doğal gaz götürüldüğünü sözlerine ekleyen Yapıcı, 5 Milyar TL üzerinde bir altyapı yatırımının planlandığını kaydetti. 2018 yılı sonunda 81 ilin tamamına doğal gaz sunmayı planladıklarını ifade eden Yapıcı, 55 milyonluk bir nüfusa doğal gaz imkanı sunulduğunu belirtti.

2002'ye kadar İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir'de doğal gaz olduğunu ve 2017'de doğal gaz imkanını 73 ile sağladıklarını belirten Yapıcı, geri kalan 3 il; Artvin, Şırnak ve Hakkari için de  doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"2017 yılı sonu itibariyle 78 il ve 382 ilçe/beldeye doğal gaz arzı sağlanmıştır." diye konuşan Yapıcı, 2002'de 1,3 Milyon olan doğal gaz abone sayısının 2017'de 14,1 milyona çıktığını vurguladı. 2017'de doğal gaz iletim hattı uzunluğunun 14 bin km'yi ve dağıtım hattı uzunluğunun da 115 bin km'yi geçtiğini ifade eden Yapıcı, 2015 – 2017 arasında 3,19 milyar metreküp doğal gazın depolandığını ve 40 milyon metreküpün de geri üretildiğini sözlerine ekledi.

"2023 yılına kadar ilk nükleer santralin işletmeye alınması ve üçüncünün de inşaatına başlanması, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin 2023 yılında devreye girmesi, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santraller tamamlandığında, yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir." diye konuşan Yapıcı, nükleer enerji konusunda Türkiye'nin büyük adımlar atacağını ve enerji bağımlılığının azaltılması için nükleer enerjinin önemli olduğunu kaydetti.

Madencilik konusunda Türkiye'nin zengin olduğunu belirten Yapıcı, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77 tanesine Türkiye'nin sahip olduğunu ve 60'a yakınının da üretimini yaptığını vurguladı.

Madencilik konusunda Türkiye'nin önemli stratejileri olduğunu ifade eden Yapıcı, kurumların bu konuda yapılandırıldığını belirtti. Maden Güvenlik Kurumu'nun oluşturulacağını ve yeni bir madencilik modeli geliştirileceğini sözlerine ekleyen Yapıcı, yerli kömüre öncelik verileceğini ifade etti. 

Kömür rezervi açısından taş kömürünün % 8'lik bir paya sahip olduğunu belirten Yapıcı, linyit rezervinin % 92 oranında paya sahip olduğunu kaydetti. 19 milyar tona yakın kömür rezervinin olduğunu ifade eden Yapıcı, kömür üretiminde Türkiye'nin 2017'de 80 milyon ton kömür ürettiğini ve 2018'de hedefin 100 milyon ton olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kömür tüketiminde yerli kömürün büyük paya sahip olduğunun altını çizen Yapıcı, maden arama çalışmalarına yoğunlaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin enerjide önemli adımlar attığını ifade eden Yapıcı; elektrik iletim ve dağıtım altyapısına 2016-2020 döneminde 30 milyar liralık yatırım, güneş ve rüzgârda önümüzdeki 10 yılda 10'ar bin MW üretim tesisi, elektrik enerjisi kurulu gücünde en az yüzde 10 nükleer enerji payı, doğal gaz ve petrol tedarikinde kaynak ülke olma ve güzergâh çeşitliliği sağlama, Türkiye’nin yıllık tüketiminin en az %20’sini karşılayacak miktarda doğal gaz depolama, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma terminalleri (FSRU) yatırımları ile arz güvenliği konusunda Türkiye'nin önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

 
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.