Consus Enerji’nin Gelirleri 292 Milyon TL Net Kârı 12 Milyon TL Olarak Gerçekleşti

ŞİRKET 05.06.2024 - 11:39, Güncelleme: 05.06.2024 - 11:43 6178+ kez okundu.
 

Consus Enerji’nin Gelirleri 292 Milyon TL Net Kârı 12 Milyon TL Olarak Gerçekleşti

Consus Enerji, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri 292 milyon TL, net kârı ise 12 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti.

Gelecek dönem hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yardımcı kaynak güneş santralleri ve öztüketime yönelik dağıtık güneş santralleri alanındaki yatırımlarımıza 2023 yılında da devam ederek, yıl sonu itibari ile işletmede olan kurulu gücümüzü 98 MW’a çıkardık. Yatırım süreçleri devam eden santrallerin de 2024 içerisinde devreye alınmasıyla kurulu gücümüz 110 MW’ı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak” dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve öztüketime yönelik dağıtık enerji santralleri alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji, 2024 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri, 2024 yılının ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 azalış göstererek, 291 milyon 871 bin 658 TL olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise bir önceki yıla göre %26 oranında düşüş göstererek, 43 milyon 791 bin 212 TL seviyesinde kaldı. 2023 yılından itibaren TL bazlı maliyetlerdeki artış oranının, ortalama kurdaki artışa kıyasla yüksek gerçekleşmesi, gelirlerin ağırlıklı yabancı para cinsinden elde edildiği biyokütle iş kolundaki faaliyet kârlılığındaki artışı 2024 yılının ilk çeyreğinde de sınırlarken, dağıtık enerji iş kolunda tavan fiyat uygulamaları sonucu elektrikteki piyasa takas fiyatları ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralması, FAVÖK performansını etkileyen unsurlar oldu. Şirketin net kârı ise, FAVÖK’teki azalışa ek olarak artan finansman giderlerinin etkisi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43 düşüş göstererek 12 milyon 097 bin 916 TL olarak gerçekleşti. Güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yatırım süreçlerimize bu senenin ilk çeyreğinde de devam ederken, yeni santrallerimizi devreye alarak, 2024 yılının ilk çeyrek dönemi sonu itibarıyla kurulu gücümüzü yaklaşık 100 MW’a çıkardık; yakın zamanda devreye alınacak santrallerimiz ile bu kapasite 110 MW’ı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak. Consus Enerji olarak esnek ve dinamik yapımız sayesinde sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, farklı platformlarda dile getirdiğimiz üzere güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz” ifadesini kullandı. Arpacıoğulları, biyokütle santrallerinde istikrarlı üretim faaliyetlerine 2024 yılının ilk üç aylık döneminde de başarılı bir şekilde devam edildiğini açıkladı. İlaveten, biyokütle tesisleri içerisinde yaklaşık 3,5 MWp yardımcı kaynak GES kapasitesine ilişkin yatırımların tamamlandığını belirten Arpacıoğulları, yine biyokütle tesislerine eklenebilecek ilave yardımcı kaynak GES kapasitesine yönelik EPDK’ya yapılan lisans tadil başvurusunun 2023 yılı Ekim ayı içinde onaylanmasına müteakip, yaklaşık 7 MWp’lik ek kapasite yatırımı için çalışmalara başlandığını ve söz konusu ek kapasitenin de 2024 yılı içerisinde devreye alınmasının planlandığını ifade etti. Arpacıoğulları, sözlerine “Her ne kadar etkin revizyon çalışmaları yapılmış olsa da Şanlıurfa’daki Biyokütle tesisinde yeterli seviyede üretim verimi elde edilemediği için, 2024 yılı Nisan ayı içinde tesis faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulmasına karar verdik” şeklinde devam etti. Dağıtık enerji iş kolunda ilk GES devreye alındı, yeni yatırımlar tamamlanıyor Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile verimliliğe odaklanan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı. Arpacıoğulları, “Dağıtık enerji iş kolunda bir kamu kurumu ile 2,2 MWp kapasiteli GES ve sanayi alanında faaliyet gösteren bir müşterimiz ile 0,95 MWp kapasiteli GES için imzalanan enerji performans sözleşmeleri kapsamında, tesislerin kurulumları büyük ölçüde tamamlandı ve bu tesisleri 2024 yılı ilk yarısında devreye alarak dağıtık enerjide hizmet verdiğimiz kurulu gücü 59,4 MW’a yükseltmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, Şirketin çoğunluk hisselerine sahip Global Yatırım Holding A.Ş.’nin bir diğer bağlı ortaklığı ile bu şirketin öz tüketimine yönelik olarak arazi üzerinde 3,7 MWp kapasiteye kadar güneş enerjisi santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşmeyi de 2024 yılının Nisan ayı sonlarında imzaladık. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz” diye konuştu. Yurtiçi ve yurtdışı yeni proje çalışmaları sürüyor Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, özellikle güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini, buna yönelik olarak çeşitli ülkelerdeki projeleri değerlendirdiklerini belirtti. Bu çalışmaların sonucunda 2024 yılının ilk çeyreğinde, Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilmiş üç adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerine ilaveten depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleye yönelik teklif verildiğini aktardı. 2022 yılında gerçekleşen halka arz sonrasında, kurumsal yönetim uygulamalarının Şirket nezdinde ve ilgili paydaşlar açısından daha da ön plana çıktığını ifade eden Arpacıoğulları, 2023 yılı içinde BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilen Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunun ilgili derecelendirme firması tarafından 2024 Mayıs ayı içine yukarı yönlü revize edildiğini ilave etti. Atay Arpacıoğulları, “Ülkemizin 2053 karbon nötr hedefine paralel şekilde yenilenebilir enerji alanında üretimine devam eden, aynı zamanda geliştirdiği GES projeleri ile müşterilerinin verimlilik hedeflerine destek sağlayan Şirketimiz için Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar ve Şirket genelinde yaratılan farkındalık ön plana çıktı. Bu bağlamda, Sürdürülebilirliği tüm işlerimizin merkezine koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede, ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu da 2023 yılı içerisinde kamuoyunun bilgisine sunan Şirketimiz ilk kez SPK Sürdürülebilirlik Uyum Raporu’nu da KAP üzerinden 2024 yılının Nisan ayı içinde paylaştı. Ayrıca, Sürdürülebilirlik Endeksi’ne katılımımız için etkin çalışmalarımız da devam etmektedir” şeklinde açıklamada bulundu. Şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla, 2024 Mayıs ayı başında Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımı kararı alındığını belirtilen Arpacıoğulları, söz konusu bedelli sermaye artırımı ile sağlanacak fonun tamamıyla finansal borç azaltımında kullanılacağını aktardı. Arpacıoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: “Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımıza 2024 yılında da devam ederek, kurulu gücümüzü güneş enerjisi odaklı olarak geliştirmeyi ana hedefimiz olarak belirledik. 2024 yılını, tüm iş kollarımızda maliyet tasarrufu ve iş süreçlerimizdeki verimlilik artışını da önceliklendirerek, çok daha iyi sonuçlarla tamamlamak, hepimizin ortak amacı olacak.”
Consus Enerji, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri 292 milyon TL, net kârı ise 12 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti.

Gelecek dönem hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yardımcı kaynak güneş santralleri ve öztüketime yönelik dağıtık güneş santralleri alanındaki yatırımlarımıza 2023 yılında da devam ederek, yıl sonu itibari ile işletmede olan kurulu gücümüzü 98 MW’a çıkardık. Yatırım süreçleri devam eden santrallerin de 2024 içerisinde devreye alınmasıyla kurulu gücümüz 110 MW’ı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak” dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve öztüketime yönelik dağıtık enerji santralleri alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji, 2024 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri, 2024 yılının ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 azalış göstererek, 291 milyon 871 bin 658 TL olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise bir önceki yıla göre %26 oranında düşüş göstererek, 43 milyon 791 bin 212 TL seviyesinde kaldı. 2023 yılından itibaren TL bazlı maliyetlerdeki artış oranının, ortalama kurdaki artışa kıyasla yüksek gerçekleşmesi, gelirlerin ağırlıklı yabancı para cinsinden elde edildiği biyokütle iş kolundaki faaliyet kârlılığındaki artışı 2024 yılının ilk çeyreğinde de sınırlarken, dağıtık enerji iş kolunda tavan fiyat uygulamaları sonucu elektrikteki piyasa takas fiyatları ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralması, FAVÖK performansını etkileyen unsurlar oldu. Şirketin net kârı ise, FAVÖK’teki azalışa ek olarak artan finansman giderlerinin etkisi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43 düşüş göstererek 12 milyon 097 bin 916 TL olarak gerçekleşti.

Güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor

Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yatırım süreçlerimize bu senenin ilk çeyreğinde de devam ederken, yeni santrallerimizi devreye alarak, 2024 yılının ilk çeyrek dönemi sonu itibarıyla kurulu gücümüzü yaklaşık 100 MW’a çıkardık; yakın zamanda devreye alınacak santrallerimiz ile bu kapasite 110 MW’ı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak. Consus Enerji olarak esnek ve dinamik yapımız sayesinde sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, farklı platformlarda dile getirdiğimiz üzere güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz” ifadesini kullandı.

Arpacıoğulları, biyokütle santrallerinde istikrarlı üretim faaliyetlerine 2024 yılının ilk üç aylık döneminde de başarılı bir şekilde devam edildiğini açıkladı. İlaveten, biyokütle tesisleri içerisinde yaklaşık 3,5 MWp yardımcı kaynak GES kapasitesine ilişkin yatırımların tamamlandığını belirten Arpacıoğulları, yine biyokütle tesislerine eklenebilecek ilave yardımcı kaynak GES kapasitesine yönelik EPDK’ya yapılan lisans tadil başvurusunun 2023 yılı Ekim ayı içinde onaylanmasına müteakip, yaklaşık 7 MWp’lik ek kapasite yatırımı için çalışmalara başlandığını ve söz konusu ek kapasitenin de 2024 yılı içerisinde devreye alınmasının planlandığını ifade etti. Arpacıoğulları, sözlerine “Her ne kadar etkin revizyon çalışmaları yapılmış olsa da Şanlıurfa’daki Biyokütle tesisinde yeterli seviyede üretim verimi elde edilemediği için, 2024 yılı Nisan ayı içinde tesis faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulmasına karar verdik” şeklinde devam etti.

Dağıtık enerji iş kolunda ilk GES devreye alındı, yeni yatırımlar tamamlanıyor

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile verimliliğe odaklanan dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı. Arpacıoğulları, “Dağıtık enerji iş kolunda bir kamu kurumu ile 2,2 MWp kapasiteli GES ve sanayi alanında faaliyet gösteren bir müşterimiz ile 0,95 MWp kapasiteli GES için imzalanan enerji performans sözleşmeleri kapsamında, tesislerin kurulumları büyük ölçüde tamamlandı ve bu tesisleri 2024 yılı ilk yarısında devreye alarak dağıtık enerjide hizmet verdiğimiz kurulu gücü 59,4 MW’a yükseltmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, Şirketin çoğunluk hisselerine sahip Global Yatırım Holding A.Ş.’nin bir diğer bağlı ortaklığı ile bu şirketin öz tüketimine yönelik olarak arazi üzerinde 3,7 MWp kapasiteye kadar güneş enerjisi santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşmeyi de 2024 yılının Nisan ayı sonlarında imzaladık. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışı yeni proje çalışmaları sürüyor

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, özellikle güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini, buna yönelik olarak çeşitli ülkelerdeki projeleri değerlendirdiklerini belirtti. Bu çalışmaların sonucunda 2024 yılının ilk çeyreğinde, Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilmiş üç adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerine ilaveten depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleye yönelik teklif verildiğini aktardı.

2022 yılında gerçekleşen halka arz sonrasında, kurumsal yönetim uygulamalarının Şirket nezdinde ve ilgili paydaşlar açısından daha da ön plana çıktığını ifade eden Arpacıoğulları, 2023 yılı içinde BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilen Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunun ilgili derecelendirme firması tarafından 2024 Mayıs ayı içine yukarı yönlü revize edildiğini ilave etti.

Atay Arpacıoğulları, “Ülkemizin 2053 karbon nötr hedefine paralel şekilde yenilenebilir enerji alanında üretimine devam eden, aynı zamanda geliştirdiği GES projeleri ile müşterilerinin verimlilik hedeflerine destek sağlayan Şirketimiz için Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar ve Şirket genelinde yaratılan farkındalık ön plana çıktı. Bu bağlamda, Sürdürülebilirliği tüm işlerimizin merkezine koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede, ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu da 2023 yılı içerisinde kamuoyunun bilgisine sunan Şirketimiz ilk kez SPK Sürdürülebilirlik Uyum Raporu’nu da KAP üzerinden 2024 yılının Nisan ayı içinde paylaştı. Ayrıca, Sürdürülebilirlik Endeksi’ne katılımımız için etkin çalışmalarımız da devam etmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

Şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla, 2024 Mayıs ayı başında Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımı kararı alındığını belirtilen Arpacıoğulları, söz konusu bedelli sermaye artırımı ile sağlanacak fonun tamamıyla finansal borç azaltımında kullanılacağını aktardı.

Arpacıoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: “Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımıza 2024 yılında da devam ederek, kurulu gücümüzü güneş enerjisi odaklı olarak geliştirmeyi ana hedefimiz olarak belirledik. 2024 yılını, tüm iş kollarımızda maliyet tasarrufu ve iş süreçlerimizdeki verimlilik artışını da önceliklendirerek, çok daha iyi sonuçlarla tamamlamak, hepimizin ortak amacı olacak.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.