DERGİ
odaklı
(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 25.05.2019 - 19:52, Güncelleme: 25.05.2019 - 19:52

"Doğal Gaz Sektörü Büyümeye ve Gelişmeye Devam Edecek"

 

"Doğal Gaz Sektörü Büyümeye ve Gelişmeye Devam Edecek"

PEGİ TEKNİK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kızılören ile PEGİ TEKNİK ve doğal gaz sektörü üzerine konuştuk.
PEGİ TEKNİK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kızılören ile PEGİ TEKNİK ve doğal gaz sektörü üzerine konuştuk. PEGİ TEKNİK’in, halen 25 ayrı dağıtım bölgesinde; 28 il ve 140 ilçe - belde merkezi, şehir doğal gaz dağıtım projelerinde  ve muhtelif organize sanayi bölgesi ve münferit sanayi tesisinde proje yapımı, müşavirliği ve kontrollüğü alanında çalıştığını belirten Kızılören, “Doğal gaz sektöründe edindiğimiz deneyimi, kurumsal bir kimlikle farklı sektörlere de taşıyarak; uzman ve deneyimli kadronun güncel bilgiyle örülmüş, teknik, pozitif  ve hızlı çözümler üretmesinin  heyecanını yaşamaktayız” diyor. Bugün itibariyle PEGİ TEKNİK’in geldiği noktayı kısaca değerlendirir misiniz? PEGİ TEKNİK; Petrol, Elektrik, Gaz, Enerji Sistemleri İşletmesi alanlarında, mühendislik ve müşavirlik faaliyetinde bulunmak amacıyla Kasım 2000 yılında oluşturulmuş bir organizasyondur. PEGİ TEKNİK çalışma hayatında 16 yılını tamamlamış olmanın gururunu yaşamaktadır. Endüstriyel tesisler doğal gaz müşavirliği ile başladığı çalışmalarına, TÜRKAK tarafından akredite adilmiş, A tipi muayene kuruluşu olarak devam etmektedir. Enerji sektörüne ne gibi hizmetler veriyorsunuz? PEGİ TEKNİK, doğal gaz sektörü alanında, kontrollük, denetleme faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler; iletim hatları, organize sanayi bölgeleri ve şehir dağıtım projeleri ile münferit sanayi tesisleri alanında yürütülmektedir. Ülkemizde doğal gazın ilk yapım ve işletiminde görev almış kadrolarıyla faaliyette bulunan PEGİ TEKNİK, ülkemiz doğal gaz sektörünün gelişim sürecine paralel bir uyumla sorumluluk almaya devam etmektedir. Sektörde 16. yılını bitiren PEGİ TEKNİK tarafından doğal gaz alanında yürütülen kontrollük faaliyet kapsamı şöyle özetlenebilir; Doğal Gaz Yatırımları Değerlendirilmesi alanında; pazar araştırması, etüt, projelendirme, fizibilite, yatırım projeleri müşavirliği, Doğal Gaz İnşaat Faaliyetleri kontrolü alanında; harita, proje, imalat kontrollüğü, geçici ve kesin kabul, performans testleri, kalite kontrol, işletmeye alma organizasyonu ve kontrollüğü, İşletme Organizasyonu alanında ise; proje değerlendirme, pazarlama, abonelik, scada, acil müdahale, bakım onarım, eğitim faaliyetleri olarak sıralanabilir. PEGİ TEKNİK sektörde kendisini nasıl konumlandırıyor? Sektördeki diğer firmalardan hangi özellikleriyle farklılaşıyor? PEGİ TEKNİK; Ülkemizdeki mevcut doğal gaz dağıtım şirketlerinden İstanbul (İGDAŞ), İzmit (İZGAZ) ve Bursa, Eskişehir (BOTAŞ) doğal gaz dağıtım şirketlerinde, doğal gaz dağıtım şebekelerinin kuruluşundan işletilmesine kadar bütün süreçlerinde görev almış,  doğal gazın ilk işletmecilik ve yapım deneyimini yaşamış kadrolarıyla, bir taraftan hizmet verirken, diğer bir taraftan bu kadroların deneyimi, genç kadrolara aktarılmakta, eğitim çalışmalarıyla da desteklenmekte, iç tetkiklerle geri beslemeleri yapılmakta olup doğal bir kalite üretme misyonu edinmiştir. Şirketimiz, halen 25 ayrı dağıtım bölgesinde; 28 il ve 140 ilçe-belde merkezi, şehir doğal gaz dağıtım projelerinde ve muhtelif organize sanayi bölgesi ve münferit sanayi tesisinde proje yapımı, müşavirliği ve kontrollüğü alanında çalışmaktadır. Coğrafik olarak; Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgesi, özetle ülke genelinde, en sıcak (Antalya) ve en soğuk (Ardahan) iklimli, başka bir değişle Çanakkale’den Kars’a, Ordu’dan Hatay’a kadar dağınık bölgelerde yürütülen faaliyetlerde; yönetmelikler, standartlar, şartnameler uyarınca faaliyetler yürütülmektedir. Eş bazlı uygulamalar gerçekleştirilmekte, bu amaçla bölgeler arasında koordinasyonun sağlanması, eksiklerin tespiti ve kısa sürede giderimi için çalışma organizasyonları yapılmaktadır. Doğal gaz sektöründe edindiğimiz deneyimi, kurumsal bir kimlikle farklı sektörlere de taşıyarak; uzman ve deneyimli kadronun güncel bilgiyle örülmüş, teknik, pozitif ve hızlı çözümler, üretmesinin heyecanını yaşamaktayız. Şirketimiz için kalite, varılması gereken bir hedef değil, devamlı gelişme ve süreklilik gösteren bir süreç olarak benimsemiştir. Faaliyetlerimizden etkilenen nihai müşteri memnuniyeti, düşük maliyet, yüksek verimlilik ve sistem gelişimi prensibinden hareketle, TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemini bünyemizde işleterek; hedeflerimize varmak için çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin ve diğer çalışma süreci girdi ve ürünlerin gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şirketimizi saygın bir kimlikle geleceğe taşıyabilmek için kaliteli hizmet üretimi ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışın gereği olarak, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında “PEGİ TEKNİK Muayene Hizmetleri Birimi” oluşturulmuş, uluslararası bir muayene kuruluşu olarak akreditasyon muayene hizmetleri, -        12.11.2010 Tarih ve 27757 Sayılı Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği kapsamında “PEGİ TEKNİK Çevre Yönetim Hizmetleri Birimi” oluşturularak çevre yönetim ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimizin kurumsal “güçlü çözüm ortağı” olma hedefi için başta doğal gaz olmak üzere organizasyon yapımızı genişletme çalışmalarımıza devam ediyoruz.   Enerji sektörü açısından Türkiye’nin konumunu değerlendirir misiniz? Türkiye, bölgesinin vazgeçilmez enerjisidir. Ticari olarak enerjiye sahip olmanın, ekonomik ve politik anlamda avantajlar sağladığı aşikârdır. Ancak bu avantajı yaratmak için enerjinin pazara ulaştırılması ve tüketilmesi bugüne değin kolaylıkla üstesinden gelinen bir sorun olmamıştır. Bugün için bilindiği üzere, konum olarak ülkemizin doğusunda bulunan ülkelerin sahip oldukları enerji kaynağını paraya dönüştürmek için enerjiye ihtiyacı bulunan batı ülkelerine ulaşmaları gerekmektedir. Bunun için de bizimle ortaklıklar kurmakta, anlaşmalar yapmaktadırlar. Her ne kadar doğal gaz fiyatında indirim yapılması için Rusya ve İran ile uluslararası tahkime gidecek anlaşmazlıklar olsa dahi bu durum işin doğasında olabilecek hususlar olarak değerlendirilmelidir. Tüm bunlar 2014 sonu itibariyle 49, 262 milyar metreküp doğal gaz tüketen ülkemizin gerek tüketici gerekse de enerji koridoru olan varlığının vazgeçilmezliğini ortaya koyar.   Doğal gaz sektörü açısından ülkemizin öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gereken sorunları nelerdir? Doğal gaz sektörünü oluşturan unsurlar kendi disiplinleri dâhilinde verimli çalışmakta ve olumlu sonuçlar elde etmektedirler. “Bugün için sektörde görev yapan bütün unsurlar elde ettikleri deneyimle; doğal gaz ve know-how ithalatçısı konumumuzu, gaz ve hizmet ihraç eder duruma getirmişlerdir.” EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunda belirtildiği üzere; “2015 yılı sonu itibariyle 80 ilimizdeki tüketicilere, sıkıştırılmış halde, sıvılaştırılmış halde veya boru hatlarıyla doğal gaz arzı sağlanmıştır. 13 yıl önce 6 il merkezinde doğal gaz dağıtımı yapılırken an itibariyle 77 il ve yaklaşık olarak 320 ilçeye doğal gaz iletim-dağıtım hatlarını ulaştırılmış bulunmaktadır. Boru hatları ile doğal gaz ulaşmayan şehirlerimiz için ise LNG ve CNG olarak doğal gaz kullanımının sağlanması için sektör tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir.”   Sizce mühendislik, kontrollük, denetleme, muayene hizmetleri anlamında Türkiye’deki kuruluşlar yeterli yetkinliğe sahip mi? Doğal gaz dağıtımında görev alan kontrol şirketlerinin yürüttüğü faaliyetlere kısaca değinmek gerekirse sektörün kontrol ve denetime bütünüyle açık olduğu bir kez daha görülecektir.  Kontrol şirketleri; doğal gaz dağıtım şebekesinin projelendirilmesi, yapımı, kontrolü, test edilmesi, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili her türlü faaliyetin; ilgili mevzuata, işçilik ve malzeme şartnamelerinin teknik uygunluğu ve dağıtım şebekesi yapımının bu şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve işletme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun izlenmesi ve kontrol edilmesi çalışmalarını yürütür. Özetle; kontrol firması, dağıtım şirketinin gerçekleştireceği yapım süreciyle ilgili bütün faaliyetleri kontrol edip onaylamakla yükümlüdür. Doğal gaz sektörünün bugünkü başarısında, kontrollük, denetleme, muayene hizmetlerinin yetkinliğinin de önemli bir payı bulunmaktadır. Doğal gaz sektöründeki kontrollük çalışması diğer sektörlere de örnek teşkil edecek boyuttadır. Bilgi ve veri paylaşımı objektif ve tüm kamuoyuna açıktır. Sektör kontrollük ve denetleme boyutunda tecrübeli personelin yanında genç kadroları da yetiştirmiş ve bu alanda çeşitlilik yaratmıştır. Diğer sektörlerde de Kontrol Hizmetlerinin özel sektör tarafından yürütülmesinin çalışma güveni, verimlilik ve objektiflik adına olumlu sonuçlar üreteceği düşünülmektedir.   Son olarak eklemek istedikleriniz… Gün geçtikçe büyüyen, hizmet ihracatçısı konumuna gelen doğal gaz sektörü gelişmeye ve büyümeye yarattığı güvenle devam edecektir. 
PEGİ TEKNİK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kızılören ile PEGİ TEKNİK ve doğal gaz sektörü üzerine konuştuk.

PEGİ TEKNİK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kızılören ile PEGİ TEKNİK ve doğal gaz sektörü üzerine konuştuk. PEGİ TEKNİK’in, halen 25 ayrı dağıtım bölgesinde; 28 il ve 140 ilçe - belde merkezi, şehir doğal gaz dağıtım projelerinde  ve muhtelif organize sanayi bölgesi ve münferit sanayi tesisinde proje yapımı, müşavirliği ve kontrollüğü alanında çalıştığını belirten Kızılören, “Doğal gaz sektöründe edindiğimiz deneyimi, kurumsal bir kimlikle farklı sektörlere de taşıyarak; uzman ve deneyimli kadronun güncel bilgiyle örülmüş, teknik, pozitif  ve hızlı çözümler üretmesinin  heyecanını yaşamaktayız” diyor.

Bugün itibariyle PEGİ TEKNİK’in geldiği noktayı kısaca değerlendirir misiniz?

PEGİ TEKNİK; Petrol, Elektrik, Gaz, Enerji Sistemleri İşletmesi alanlarında, mühendislik ve müşavirlik faaliyetinde bulunmak amacıyla Kasım 2000 yılında oluşturulmuş bir organizasyondur. PEGİ TEKNİK çalışma hayatında 16 yılını tamamlamış olmanın gururunu yaşamaktadır. Endüstriyel tesisler doğal gaz müşavirliği ile başladığı çalışmalarına, TÜRKAK tarafından akredite adilmiş, A tipi muayene kuruluşu olarak devam etmektedir.

Enerji sektörüne ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

PEGİ TEKNİK, doğal gaz sektörü alanında, kontrollük, denetleme faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler; iletim hatları, organize sanayi bölgeleri ve şehir dağıtım projeleri ile münferit sanayi tesisleri alanında yürütülmektedir.

Ülkemizde doğal gazın ilk yapım ve işletiminde görev almış kadrolarıyla faaliyette bulunan PEGİ TEKNİK, ülkemiz doğal gaz sektörünün gelişim sürecine paralel bir uyumla sorumluluk almaya devam etmektedir.

Sektörde 16. yılını bitiren PEGİ TEKNİK tarafından doğal gaz alanında yürütülen kontrollük faaliyet kapsamı şöyle özetlenebilir;

Doğal Gaz Yatırımları Değerlendirilmesi alanında; pazar araştırması, etüt, projelendirme, fizibilite, yatırım projeleri müşavirliği,

Doğal Gaz İnşaat Faaliyetleri kontrolü alanında; harita, proje, imalat kontrollüğü, geçici ve kesin kabul, performans testleri, kalite kontrol, işletmeye alma organizasyonu ve kontrollüğü,

İşletme Organizasyonu alanında ise; proje değerlendirme, pazarlama, abonelik, scada, acil müdahale, bakım onarım, eğitim faaliyetleri olarak sıralanabilir.

PEGİ TEKNİK sektörde kendisini nasıl konumlandırıyor? Sektördeki diğer firmalardan hangi özellikleriyle farklılaşıyor?

PEGİ TEKNİK; Ülkemizdeki mevcut doğal gaz dağıtım şirketlerinden İstanbul (İGDAŞ), İzmit (İZGAZ) ve Bursa, Eskişehir (BOTAŞ) doğal gaz dağıtım şirketlerinde, doğal gaz dağıtım şebekelerinin kuruluşundan işletilmesine kadar bütün süreçlerinde görev almış,  doğal gazın ilk işletmecilik ve yapım deneyimini yaşamış kadrolarıyla, bir taraftan hizmet verirken, diğer bir taraftan bu kadroların deneyimi, genç kadrolara aktarılmakta, eğitim çalışmalarıyla da desteklenmekte, iç tetkiklerle geri beslemeleri yapılmakta olup doğal bir kalite üretme misyonu edinmiştir.

Şirketimiz, halen 25 ayrı dağıtım bölgesinde; 28 il ve 140 ilçe-belde merkezi, şehir doğal gaz dağıtım projelerinde ve muhtelif organize sanayi bölgesi ve münferit sanayi tesisinde proje yapımı, müşavirliği ve kontrollüğü alanında çalışmaktadır. Coğrafik olarak; Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgesi, özetle ülke genelinde, en sıcak (Antalya) ve en soğuk (Ardahan) iklimli, başka bir değişle Çanakkale’den Kars’a, Ordu’dan Hatay’a kadar dağınık bölgelerde yürütülen faaliyetlerde; yönetmelikler, standartlar, şartnameler uyarınca faaliyetler yürütülmektedir. Eş bazlı uygulamalar gerçekleştirilmekte, bu amaçla bölgeler arasında koordinasyonun sağlanması, eksiklerin tespiti ve kısa sürede giderimi için çalışma organizasyonları yapılmaktadır.

Doğal gaz sektöründe edindiğimiz deneyimi, kurumsal bir kimlikle farklı sektörlere de taşıyarak; uzman ve deneyimli kadronun güncel bilgiyle örülmüş, teknik, pozitif ve hızlı çözümler, üretmesinin heyecanını yaşamaktayız.

Şirketimiz için kalite, varılması gereken bir hedef değil, devamlı gelişme ve süreklilik gösteren bir süreç olarak benimsemiştir.

Faaliyetlerimizden etkilenen nihai müşteri memnuniyeti, düşük maliyet, yüksek verimlilik ve sistem gelişimi prensibinden hareketle, TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemini bünyemizde işleterek; hedeflerimize varmak için çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin ve diğer çalışma süreci girdi ve ürünlerin gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Şirketimizi saygın bir kimlikle geleceğe taşıyabilmek için kaliteli hizmet üretimi ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışın gereği olarak, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında “PEGİ TEKNİK Muayene Hizmetleri Birimi oluşturulmuş, uluslararası bir muayene kuruluşu olarak akreditasyon muayene hizmetleri,

-        12.11.2010 Tarih ve 27757 Sayılı Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği kapsamında “PEGİ TEKNİK Çevre Yönetim Hizmetleri Birimi” oluşturularak çevre yönetim ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimizin kurumsalgüçlü çözüm ortağı” olma hedefi için başta doğal gaz olmak üzere organizasyon yapımızı genişletme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Enerji sektörü açısından Türkiye’nin konumunu değerlendirir misiniz?

Türkiye, bölgesinin vazgeçilmez enerjisidir. Ticari olarak enerjiye sahip olmanın, ekonomik ve politik anlamda avantajlar sağladığı aşikârdır. Ancak bu avantajı yaratmak için enerjinin pazara ulaştırılması ve tüketilmesi bugüne değin kolaylıkla üstesinden gelinen bir sorun olmamıştır. Bugün için bilindiği üzere, konum olarak ülkemizin doğusunda bulunan ülkelerin sahip oldukları enerji kaynağını paraya dönüştürmek için enerjiye ihtiyacı bulunan batı ülkelerine ulaşmaları gerekmektedir. Bunun için de bizimle ortaklıklar kurmakta, anlaşmalar yapmaktadırlar. Her ne kadar doğal gaz fiyatında indirim yapılması için Rusya ve İran ile uluslararası tahkime gidecek anlaşmazlıklar olsa dahi bu durum işin doğasında olabilecek hususlar olarak değerlendirilmelidir. Tüm bunlar 2014 sonu itibariyle 49, 262 milyar metreküp doğal gaz tüketen ülkemizin gerek tüketici gerekse de enerji koridoru olan varlığının vazgeçilmezliğini ortaya koyar.

 

Doğal gaz sektörü açısından ülkemizin öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gereken sorunları nelerdir?

Doğal gaz sektörünü oluşturan unsurlar kendi disiplinleri dâhilinde verimli çalışmakta ve olumlu sonuçlar elde etmektedirler. “Bugün için sektörde görev yapan bütün unsurlar elde ettikleri deneyimle; doğal gaz ve know-how ithalatçısı konumumuzu, gaz ve hizmet ihraç eder duruma getirmişlerdir.”

EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunda belirtildiği üzere; “2015 yılı sonu itibariyle 80 ilimizdeki tüketicilere, sıkıştırılmış halde, sıvılaştırılmış halde veya boru hatlarıyla doğal gaz arzı sağlanmıştır. 13 yıl önce 6 il merkezinde doğal gaz dağıtımı yapılırken an itibariyle 77 il ve yaklaşık olarak 320 ilçeye doğal gaz iletim-dağıtım hatlarını ulaştırılmış bulunmaktadır. Boru hatları ile doğal gaz ulaşmayan şehirlerimiz için ise LNG ve CNG olarak doğal gaz kullanımının sağlanması için sektör tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir.”

 

Sizce mühendislik, kontrollük, denetleme, muayene hizmetleri anlamında Türkiye’deki kuruluşlar yeterli yetkinliğe sahip mi?

Doğal gaz dağıtımında görev alan kontrol şirketlerinin yürüttüğü faaliyetlere kısaca değinmek gerekirse sektörün kontrol ve denetime bütünüyle açık olduğu bir kez daha görülecektir.  Kontrol şirketleri; doğal gaz dağıtım şebekesinin projelendirilmesi, yapımı, kontrolü, test edilmesi, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili her türlü faaliyetin; ilgili mevzuata, işçilik ve malzeme şartnamelerinin teknik uygunluğu ve dağıtım şebekesi yapımının bu şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve işletme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun izlenmesi ve kontrol edilmesi çalışmalarını yürütür.

Özetle; kontrol firması, dağıtım şirketinin gerçekleştireceği yapım süreciyle ilgili bütün faaliyetleri kontrol edip onaylamakla yükümlüdür.

Doğal gaz sektörünün bugünkü başarısında, kontrollük, denetleme, muayene hizmetlerinin yetkinliğinin de önemli bir payı bulunmaktadır. Doğal gaz sektöründeki kontrollük çalışması diğer sektörlere de örnek teşkil edecek boyuttadır. Bilgi ve veri paylaşımı objektif ve tüm kamuoyuna açıktır. Sektör kontrollük ve denetleme boyutunda tecrübeli personelin yanında genç kadroları da yetiştirmiş ve bu alanda çeşitlilik yaratmıştır. Diğer sektörlerde de Kontrol Hizmetlerinin özel sektör tarafından yürütülmesinin çalışma güveni, verimlilik ve objektiflik adına olumlu sonuçlar üreteceği düşünülmektedir.

 

Son olarak eklemek istedikleriniz…

Gün geçtikçe büyüyen, hizmet ihracatçısı konumuna gelen doğal gaz sektörü gelişmeye ve büyümeye yarattığı güvenle devam edecektir. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.