YENİLENEBİLİR ENERJİ Haber Girişi: 01.02.2021 - 17:52, Güncelleme: 01.02.2021 - 17:52

“Yeni YEKDEM Mekanizması İle Öngörülebilir Bir Yapı Oluştu”

 

“Yeni YEKDEM Mekanizması İle Öngörülebilir Bir Yapı Oluştu”

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) hakkında bilgi notu yayınladı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile ilgili değerlendirmede bulunan Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, her yatırım ortamında olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde de öngörülebilirliğin yatırımcıların önde gelen beklentilerinden biri olduğunu ifade ederken, yayınlanan karar ile bu alanda faaliyet gösteren yatırımcıların, kısa ve orta vadeli planlarını hangi formülasyon çerçevesinde yapabileceklerini hesaplayabileceğini, yeni dönemde yatırımların gerçekleşme hareketlerinin ve kararının da sektördeki fiili karşılığının ortaya konulabileceğini kaydetti. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bilgi notunda ise, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) desteği Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası hedefi çerçevesinde, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini ön plana çıkartmak amacıyla kurulmuştur. Sektörde bu mekanizmanın sürdürülmesi adına oluşan soru işaretleri, 3453 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için açıklanan YEKDEM ve yerli katkı fiyatının açıklanmasıyla cevaplanmış, 2021 Temmuz ayı sonrasındaki yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Destek mekanizmasında geçmişte döviz bazlı destek söz konusuyken, yeni mekanizmanın bu desteği Türk Lirası üzerinden vermesi planlandığı üzere uygulamaya alınmıştır. YEKDEM fiyatlarının üçer aylık dönemlerde güncellenecek olması ve güncellemede kullanılacak olan formülün açık ve net olması yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmana erişimi belli ölçüde kolaylaştıracaktır. Söz konusu teşvik ile yenilenebilir enerji pazarı, yatırımcılar için cazip halde tutulmaya çalışılacak, dışa bağımlılığı azaltarak, çevreyi daha az kirleterek daha az maliyetle üretim hedefine bağlı kalınmaya çalışılacaktır. Her yatırım ortamında olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde de yatırımcıların önde gelen beklentilerinden bir tanesi öngörülebilirliktir. Bu karar ile bu alanda üretim yapacak yatırımcılar, kısa ve orta vadeli planlarını hangi formülasyon çerçevesinde yapacaklarını hesaplayabilecek, yeni dönemde yatırımların gerçekleşme hareketleri, kararın sektördeki fiili karşılığını ortaya koyacaktır. Değişiklik neticesinde; Geçmişte, döviz bazlı destek verilen mekanizmada teşvikler yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösteriyor ve YEKDEM kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyordu. Türk Lirası cinsinden oluşturulan yeni destek mekanizmasında, 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatı kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisi için 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 32 kuruş, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 54 kuruş ve biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 32 kuruş, biyometanizasyon için 54 kuruş, termal bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi. YEKDEM fiyatı uygulama süresinin 10 yıl olacağı bu tesisler için yerli katkı fiyatının kilovatsaat başına 8 kuruş, yerli katkı uygulama süresinin ise 5 yıl olmasına karar verildi. Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021’den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021’de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecek. YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar/cent olarak da üst sınır uygulanacak. Söz konusu üst sınır kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisleri için 6,40 dolar/cent, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 5,10 dolar/cent, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 8,60 dolar/cent ve biokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 5,10 dolar/cent, biyometanizasyon için 8,60 dolar/cent, termal bertaraf için 8 dolar/cent olarak uygulanacak.”denildi.
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) hakkında bilgi notu yayınladı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile ilgili değerlendirmede bulunan Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, her yatırım ortamında olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde de öngörülebilirliğin yatırımcıların önde gelen beklentilerinden biri olduğunu ifade ederken, yayınlanan karar ile bu alanda faaliyet gösteren yatırımcıların, kısa ve orta vadeli planlarını hangi formülasyon çerçevesinde yapabileceklerini hesaplayabileceğini, yeni dönemde yatırımların gerçekleşme hareketlerinin ve kararının da sektördeki fiili karşılığının ortaya konulabileceğini kaydetti.

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bilgi notunda ise, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) desteği Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası hedefi çerçevesinde, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini ön plana çıkartmak amacıyla kurulmuştur.

Sektörde bu mekanizmanın sürdürülmesi adına oluşan soru işaretleri, 3453 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için açıklanan YEKDEM ve yerli katkı fiyatının açıklanmasıyla cevaplanmış, 2021 Temmuz ayı sonrasındaki yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.

Destek mekanizmasında geçmişte döviz bazlı destek söz konusuyken, yeni mekanizmanın bu desteği Türk Lirası üzerinden vermesi planlandığı üzere uygulamaya alınmıştır.

YEKDEM fiyatlarının üçer aylık dönemlerde güncellenecek olması ve güncellemede kullanılacak olan formülün açık ve net olması yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmana erişimi belli ölçüde kolaylaştıracaktır.

Söz konusu teşvik ile yenilenebilir enerji pazarı, yatırımcılar için cazip halde tutulmaya çalışılacak, dışa bağımlılığı azaltarak, çevreyi daha az kirleterek daha az maliyetle üretim hedefine bağlı kalınmaya çalışılacaktır.

Her yatırım ortamında olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde de yatırımcıların önde gelen beklentilerinden bir tanesi öngörülebilirliktir. Bu karar ile bu alanda üretim yapacak yatırımcılar, kısa ve orta vadeli planlarını hangi formülasyon çerçevesinde yapacaklarını hesaplayabilecek, yeni dönemde yatırımların gerçekleşme hareketleri, kararın sektördeki fiili karşılığını ortaya koyacaktır.

Değişiklik neticesinde;

Geçmişte, döviz bazlı destek verilen mekanizmada teşvikler yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösteriyor ve YEKDEM kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyordu.

Türk Lirası cinsinden oluşturulan yeni destek mekanizmasında, 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatı kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisi için 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 32 kuruş, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 54 kuruş ve biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 32 kuruş, biyometanizasyon için 54 kuruş, termal bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi.

YEKDEM fiyatı uygulama süresinin 10 yıl olacağı bu tesisler için yerli katkı fiyatının kilovatsaat başına 8 kuruş, yerli katkı uygulama süresinin ise 5 yıl olmasına karar verildi.

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021’den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021’de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecek.

YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar/cent olarak da üst sınır uygulanacak.

Söz konusu üst sınır kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisleri için 6,40 dolar/cent, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 5,10 dolar/cent, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 8,60 dolar/cent ve biokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 5,10 dolar/cent, biyometanizasyon için 8,60 dolar/cent, termal bertaraf için 8 dolar/cent olarak uygulanacak.”denildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazeteenerji.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.